Skip to main content

Obrázky pro Kiosk režim

V KIOSK režimu můžete nahrát obrázky ke kategoriím i produktům.

Obrázky jsou ve formátu JPEG. Transpentní PNG není podpororáno (bude nahrazeno za černé pozadí při transformaci)

Kategorie

Pokud chcete dosáhnout konzistence při zobrazení obrázků kategorií, doporučujeme používat stejný poměr stran u všech kategorí. Doporučené je 3:2, ale systém zobrazí správně i jiné poměry. Obrázek se primárně nastaví na celou šířku tlačítka a pak se dopočte výška tak, aby byl zachován poměr stran.

  • A. Horní banner obrázek. Při použití více obrázku se mění v nastaveném intervalu. Výchozí barva pozadí je černá. Poměr stran je 16:4
  • B. Obrázek, u kterého je vypnutý text pomocí štítku/tagu "notext"
  • C. Textové tlačítko
  • D. Ukázka použití obrázku, který má proporce na výšku
  • E. Obrázek s fotografíí v poměru 3:2

screen-kiosk-cat.png