Skip to main content

Inventarizace

Inventarizace je proces, který umožňuje provést aktualizaci skladových zásob na základě fyzického inventarizace zásob v skladu. Tento proces je dostupný v Backoffice a umožňuje snadnou a přesnou kontrolu stavu skladových zásob. Inventarizace v systému KASA FIK umožňuje efektivně a přesně aktualizovat skladové zásoby a zajišťuje správné hospodaření se zásobami ve vašem podnikání.

Postup pro provedení inventarizace:

  1. Přihlaste se do systému KASA FIK a přejděte do sekce Sklady - Naskladnění - Přidat naskladnění.
  2. Na obrazovce Naskladnění zvolte přepínačem volbu Zrcadlo/Inventura.
  3. Následně zadávejte počet kusů na skladě podle konečných zjištěných stavů. Toto číslo by mělo odpovídat skutečnému fyzickému stavu zásob na skladě.
  4. Systém provede výpočet rozdílů mezi skutečným stavem a evidovaným stavem na skladě. Pod každou položkou se zobrazí tento výpočet pro kontrolu.
  5. Po dokončení zadávání počtů kusů na skladě potvrďte provedení inventarizace tlačítkem Naskladnit online.

Screenshot from 2024-03-06 08-34-42.png

 

Inventůra, Zrcadlo, Inventarizace, Inventura