Skip to main content

Avíza naskladnění (vzdálené naskladnění) - nepodporováno

Podpora funkce Avíza naskladnění byla nahrazena Práce se sklady. Od verze 2.16 již není dostupná.

Verze aplikace PLUS zahrnuje funkci pro evidenci skladu (přehled funkcí), kterou je potřeba nejprve zapnout a správně nastavit. Spravovat sklad lze následně jak přímo z pokladny, respektive pokladní aplikace, tak i z webové správy, tzv. Backoffice.

Pokud jde o naskladňování zboží, lze ho v pokladně provést přes prodej nebo přes nabídku v hlavním menu "Správa skladu", kde kliknete na "Naskladnit/příjemky". Naskladnění na dálku přes webovou správu se nazývá "Avízo naskladnění".

Vytvoření avíza

  • Po přihlášení do backoffice  zvolíme příslušnou pokladnu
  • V levém panelu zvolíme Sklady, následně Avíza naskladnění
  • Nové avízo vytvoříme vpravo nahoře tlačítkem Přidat avízo
  • Nyní přidáme položky pro naskladnění zelenou šipkou a nastavíme u nich množství (Mn.), případně nákupní cenu
  • Vyplníme Název, případně Poznámku a Číslo dodáku
  • Jakmile je avízo hotové, uložíme zeleným tlačítkem Uložit

Pmt0kzSaN394SmG5-avizo_naskl.gif

Načtení avíza v pokladně

Po uložení avíza nedojde k automatickému naskladnění, nýbrž je potřeba avízo v pokladně potvrdit.

Po uložení avíza a následném otevření pokladní aplikace se avízo přenese do zařízení a naleznete ho v nabídce Správa skladu - Avíza naskladnění (cloud). Pokud tam nebude, zkontrolujte připojení k internetu, vyčkejte několik minut a případně několikrát vypněte a zapněte aplikaci. Po kliknutí na konkrétní avízo se otevře obrazovka pro naskladnění a kliknutím na fajfku se provede naskladnění.