Nastavení a provoz více poboček

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem. 

Způsoby provozu

  1. Spojené zařízení ve skupině: V tomto scénáři jsou pokladny v různých pobočkách spojeny do jedné skupiny. To znamená, že sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině. Nastavení je takové, že všechny pobočky mají stejné ceníky a pokladní doklady jsou sdíleny mezi všemi pobočkami ve skupině.

  2. Rozdělené pobočky bez sdílení informací: V tomto scénáři jsou pobočky oddělené a nejsou propojené. Každá pobočka má svůj vlastní pokladní systém a provozuje ho nezávisle na ostatních pobočkách. Každá pobočka má své vlastní informace, tržby a ceníky. Pokladny ve všech pobočkách jsou nastaveny tak, aby pracovaly pouze s interními údaji této pobočky. Pokladní doklady nejsou sdíleny mezi pobočkami.

Každý z těchto scénářů vyžaduje specifické nastavení v pokladním systému. Nastavení poboček závisí na konkrétním systému, který se používá, a může být prováděno přes administrátorské rozhraní, kde lze definovat skupiny, přístupy a propojení mezi pobočkami.

Organizace pokladen

Pokladny a zařízení jsou organizovány do hiearchické struktury viz:

Například:

Sdílení dat mezi pokladnami

Pokladny pod stejnou skupinou poboček sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině.

Přidání nové pobočky

V Backoffice v Nastavení - Pobočky přidejte novou pobočku. Následně na pokladně (zařízení) v Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Pobočky vyberte nově vytvořenou pobočku.

Skupiny poboček

Skupina poboček spojuje pobočky do jedné sítě, která sdílí ceny, kategorie a zákazníky. Pokud si přejete rozdělit pobočky do různých skupin, které nesdílí data ale jsou přístupné pod jedním email účtem vytvořte si novou skupinu poboček v Backoffice - Nastavení - Pobočky.


Revision #10
Created 13 August 2020 16:55:07 by Admin
Updated 6 June 2023 10:03:57 by Admin