Nastavení a provoz více poboček

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem. 

Organizace pokladen

Pokladny a zařízení jsou organizovány do hiearchické struktury viz:

Například:

Sdílení dat mezi pokladnami

Pokladny pod stejnou skupinou poboček sdílejí ceny, položky i sklady. Pobočky pak mají každá jinou mapu stolů a tržby jsou rozděleny podle poboček. V Backoffice lze tedy vidět tržby z pokladen na stejné pobočce souhrně.

Přidání nové pobočky

V Backoffice v Nastavení - Pobočky přidejte novou pobočku. Následně na pokladně (zařízení) v Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Pobočky vyberte nově vytvořenou pobočku.

Skupiny poboček

Skupina poboček spojuje pobočky do jedné sítě, která sdílí ceny, kategorie a zákazníky. Pokud si přejete rozdělit pobočky do různých skupin, které nesdílí data ale jsou přístupné pod jedním email účtem vytvořte si novou skupinu poboček v Backoffice - Nastavení - Pobočky.


Revision #8
Created 13 August 2020 16:55:07 by Admin
Updated 6 January 2021 15:00:37 by Admin