Skip to main content

Avíza naskladnění (vzdálené naskladnění)

Verze aplikace PLUS zahrnuje funkci pro evidenci skladu (přehled funkcí), kterou je potřeba nejprve zapnout a správně nastavit. Spravovat sklad lze následně jak přímo z pokladny, respektive pokladní aplikace, tak i z webové správy, tzv. Backoffice.

Funkce "Avíza naskladnění" je dostupná pouze s licencí PLUS nebo PREMIUM

Pokud jde o naskladňování zboží, lze ho v pokladně provést přes prodej nebo přes nabídku v hlavním menu "Správa skladu", kde kliknete na "Naskladnit/příjemky". Naskladnění na dálku přes webovou správu se nazývá "Avízo naskladnění".

Vytvoření avíza

  • Po přihlášení do backoffice  zvolíme příslušnou pokladnu
  • V levém panelu zvolíme Sklady, následně Avíza naskladnění
  • Nové avízo vytvoříme vpravo nahoře tlačítkem Přidat avízo
  • Nyní přidáme položky pro naskladnění zelenou šipkou a nastavíme u nich množství (Mn.), případně nákupní cenu
  • Vyplníme Název, případně Poznámku a Číslo dodáku
  • Jakmile je avízo hotové, uložíme zeleným tlačítkem Uložit

Pmt0kzSaN394SmG5-avizo_naskl.gif

Načtení avíza v pokladně

Po uložení avíza nedojde k automatickému naskladnění, nýbrž je potřeba avízo v pokladně potvrdit.

Po uložení avíza a následném otevření pokladní aplikace se avízo přenese do zařízení a naleznete ho v nabídce Správa skladu - Avíza naskladnění (cloud). Pokud tam nebude, zkontrolujte připojení k internetu, vyčkejte několik minut a případně několikrát vypněte a zapněte aplikaci. Po kliknutí na konkrétní avízo se otevře obrazovka pro naskladnění a kliknutím na fajfku se provede naskladnění.