Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

230 total results found

Přechod od jiného poskytovatele systému

KASA FIK eTržby

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Z...

Získání ID provozovny pro nastavení EET

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

KASA FIK eTržby Řešení častých situací

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jste zadali ...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

KASA FIK eTržby Řešení častých situací

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy. ...

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě...

Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

KASA FIK eTržby Řešení častých situací

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účtenky. Odkaz na ov...

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...

Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

KASA FIK eTržby Řešení častých situací

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z h...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

KASA FIK eTržby Řešení častých situací

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, opakuje dok...

Export kartotéky z programu Dr.Rex

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Export z lékařského SW Dr.Rex Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vy...

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

KASA FIK eKASA (SK)

Avízo eReceptu – pro vývojáře

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functi...

Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověřování zadaný...

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud...

Jak vystavit eRecept pro cizince **

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle...

Nastavení certifikátů eRecept

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potřebovat ...

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA...

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifiká...

Platební terminály

KASA FIK eTržby

eNeschopenka

KASA FIK eRecept

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

KASA FIK eKASA (SK)

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

Povinné údaje pro nastavení EET

KASA FIK eTržby Základní informace a nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...