Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

264 total results found

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

KASA FIK eKASA (SK)

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

eNeschopenka

KASA FIK eRecept

Platební terminály

KASA FIK Pokladna

Terminál

API propojení a integrace

KASA FIK Pokladna

api
integrace

Integrace, data a propojení

KASA FIK Backoffice

integrace

Sklady

KASA FIK Backoffice

Položky

KASA FIK Backoffice

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifikáty vydané autoritou cacert.org – jedná se o otevřenou autoritu, která vydává certifikáty online, zdarma a okamžitě. Cílem je zpřístupnit testování na rozhraní SÚKL...

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA FIK eRecept. Můžete tak vyexportovat kartotéku a jednoduše nahrát do systému KASA FIK. Prosím kontaktuje naše servisní partnery pro více informací. Jak provést e...

Nastavení certifikátů eRecept

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potřebovat Kvalifikovaný certifikát včetně hesla Komunikační certifikát z portálu identit SÚKL vč. hesla ID lékaře (36 znaků ve formátu např. 48a6ddd4-0d98-4b90-8ea6-0b8b...

Jak vystavit eRecept pro cizince **

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle vyjádření SÚKL probíhá i nadále v papírové formě.

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:6Z1,223,402 Aplikace použije standardně první odbornost a při vystav...

Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověřování zadaných údajů s číselníky a Registrem obyvatel. Pro cizince se vystavuje recept nadále v papírově formě Pro většinu případů (99% pacientů) je nutné zadat pouze Jméno...

Avízo eReceptu – pro vývojáře

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functionality eRecept neposkytují. Jak funguje Avízo eReceptu Program odešle předvyplňená data přes API rozhraní přímo do zařízení. Takto předvyplněný eRecept najdete ...

Export kartotéky z programu Dr.Rex

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Export z lékařského SW Dr.Rex Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vyexportovat kartotéku pacientů do Excelu a je tedy možné data následně importovat do našeho zařízení s aplikací eRecept. Data je před importem potřeba upravit, aby ...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na zařízení a nevyžadují žádný externí server nebo službu. Offline EET Pokud chcete provozovat EET pokladnu v offline režimu (tzv. Zjednodušený režim) je nutné mít v...

eet

Co musí obsahovat účtenka – náležitosti

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Náležitosti účtenky daňové identifikační číslo podnikatele, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud j...

eet

Nastavení tisku hlavičky účtenky

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Nastavit tiskovou hlavičku lze v aplikaci v Nastavení - Nastavení tisku - Tisková hlavička. Do textového pole si zadejte informace, které chcete tisknout na účtence. Informace jak nahrát logo pro tisk účtenek. Tisk DIČ Automatický tisk DIČ není funkcí apl...

eet

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetnictví. Pokud však uděláte chybu, lze ji jednoduše napravit stornem. Storno je legitimní účetní nástroj a jeho využití Finanční správa očekává a plně podporuje. St...

Jak stornovat účtenku / opravy

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník potřebuje vystornovat, změnit nebo vrátit zboží, nebo opravit chybu obsluhy. Storno není provázáno na přechozí doklad. Lze tedy kdykoliv vystornovat celou účtenku...

eet

Tisk DIČ na EET účtence

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanč...

eet

Tisk objednávek do kuchyně/bar

KASA FIK Pokladna Správa položek

Tisk objednávek může být konfigurován pro použití s jednou nebo více tiskárnami. Je možné využít jak lokální tiskárnu pro tisk účtenek, tak připojit síťovou tiskárnu pro tisk v jiných místnostech. Pozor na Bluetooth: Na delší vzdálenosti nedoporučujeme WiFi t...

tagy
plus

Odtěžování surovin/skladu

KASA FIK Pokladna Správa položek

Rychlý postup Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu. Ideálne doporučujeme vytvořit si novou kategorii jen pro suroviny Založte si položku, která odečte využije surovinu a odečte ji v požadovaném množství Co je surovina Často chcem...

plus

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

KASA FIK Pokladna Tisk

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako obrázek v aplikaci a přenesen jako obrázek přímo do tiskárny. To nám umožňuje tisk v češtině i na tiskárnách, které diakritiku přímo nepodporují. V Nastavení – Tisk...

Automatické nastavení tisku

KASA FIK Pokladna Tisk

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. Automatické nastavení se týká pouze následujících tiskáren: OKPrint (USB) PTP-II (Bluetooth) RTP02 (Bluetooth) Ronta RP58 Ronta RP80 KASA FIK ORANGE KASA ...

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

KASA FIK Pokladna Tisk

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V aplikaci KASA FIK, pod Nastavením, vyberte konkrétní tiskárnu a vložte požadovaný počet řádků v poli "odsazení stránky". Tímto nastavením lze upravit posun papíru běh...

Aktivace zkušební verze KASA FIK

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Uživatelům umožňujeme vyzkoušet si všechny funkce aplikace ve verzi PLUS. Zkušební verze je poskytována pouze na nově vytvořené účty po dobu 14 dnů. Po skončení 14 denní doby se aplikace automaticky přepne do verze FREE s jednoduchým prodejem. Aplikaci lze kdy...

plus