Skip to main content

Recently Updated Pages

Export dat z Backoffice

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data lze exportovat z Backoffice v následujících formátech: CSV XLSx Google Sheets Pohoda S...

Updated 2 days ago by Admin

Export vystavených účtenek do CSV z pokladny

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jednoduše ...

Updated 2 days ago by Admin

Změna sazby DPH v roce 2024

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Od 1.ledna 2024 dochází ke změně snížené sazby DPH z 15% na 12% a a zrušení sazby 10%. Připravili...

Updated 2 days ago by Admin

Struktura menu Nastavení

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Firemní údaje IČO DIČ Název firmy Typ provozu Tel. číslo PSČ provozovny Země Chování ...

Updated 1 week ago by Admin

Nastavení počtu sloupců s položkami

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Podle velikosti displeje si můžete nastavit kolik sloupců s položkami chcete zobrazovat při prode...

Updated 1 week ago by Admin

Správa souborů

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

Zařízení je s backoffice propojeno prostřednictvím integrovaného správce souborů, což umožňuje už...

Updated 1 week ago by Admin

Aktualizace aplikace

Obecné informace

Instalace aktualizací aplikace závisí na druhu zařízení a způsobu, jakým byla aplikace nainstal...

Updated 1 week ago by Admin

Podporované platební terminály

KASA FIK Pokladna Platební terminály

Aplikace podporuje přímé propojení s následujícími terminály SumUp Air ČSOB mPOS BlueTerm Ing...

Updated 2 weeks ago by Admin

Bluetooth tiskárna netiskne

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Na novějších zařízeních Android 11 došlo k vyžadování dodatečného povolení při tisku na Bluetooth...

Updated 1 month ago by Admin

Global Payments Europe

KASA FIK Pokladna Platební terminály

  Protokol: 13.10

Updated 1 month ago by Admin

Obrázky pro Kiosk režim

KASA FIK Backoffice Položky

V KIOSK režimu můžete nahrát obrázky ke kategoriím i produktům. Obrázky jsou ve formátu JPEG. Tr...

Updated 1 month ago by Admin

Vytvoření položky ceníku v Backoffice

KASA FIK Backoffice Položky

Pro užívání položek při prodeji je potřeba tyto položky vytvořit v ceníku. Lze je vytvořit na zař...

Updated 1 month ago by Admin

Vysvětlení kódů a formátů použitých v systému Hulahop

Hulahop

Objednací kanál Objednávky jsou zasílány po tzv. Objednacím kanále, který je identifikován uni...

Updated 1 month ago by Admin

Výpočet jednotkových cen u DPH - vysvětlení

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Výpočet celkové ceny z jednotkové a počtu kusů může způsobovat rozdíly při práci s velkými čísly ...

Updated 2 months ago by Admin

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

KASA FIK Pokladna Tisk

Tiskárna netiskne vůbec Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkej...

Updated 2 months ago by Admin

Prodej za různé ceny pro rozvoz

KASA FIK Pokladna Správa položek

Často se setkáváme se situací, kdy restaurace chce prodávat za rozdílné ceny pro rozvoz. Možnost...

Updated 2 months ago by Admin

Comgate (Nexgo)

KASA FIK Pokladna Platební terminály

Pokladní aplikace podporuje propojení s platebním terminálem od společnosti Comgate s protokolem ...

Updated 2 months ago by Admin

Zákaznický učet - sbírání bodů

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Body v pokladní aplikaci jsou skvělým nástrojem pro budování loajality zákazníků. Mohou být použi...

Updated 2 months ago by Admin

Kreditní účet zákazníka (online)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdíle...

Updated 2 months ago by Admin

Kreditní účet zákazníka (lokální)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

V aplikaci KASA FIK lze evidovat kreditní účet se stavem peněžních prostředků u každého zákazníka...

Updated 2 months ago by Admin