Skip to main content

Recently Updated Pages

REST API

KASA FIK Pokladna API propojení a integrace

Data z pokladen jsou pravidelně synchronizována do cloudu a zpřístupněna přes REST API. API je v...

Updated 3 days ago by Admin

Teamviewer vzdálená správa nenabízí ovládání obrazovky

Obecné informace Řešení problémů

K ovládání zařízení a vzdálenou plochu je nutné mít nainstalovaný doplňek pro Teamviewer QuickS...

Updated 1 week ago by Admin

Zprovoznění a používání terminálu SumUp

KASA FIK Pokladna Bluetooth platební terminál SumUp

Požadavky terminálu Bluetooth 4.0 pro připojení zařízení k terminálu Android 6.0 a vyšší - uk...

Updated 1 week ago by Admin

Aktualizace aplikace

Obecné informace

Instalace aktualizací aplikace závisí na druhu zařízení a způsobu, jakým byla aplikace nainstal...

Updated 1 week ago by Admin

Podporované platební terminály

KASA FIK Pokladna Platební terminály

Aplikace podporuje přímé propojení s následujícími terminály SumUp Air ČSOB mPOS BlueTerm Mo...

Updated 2 weeks ago by Admin

1.186 - 2.18

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

2.18 Hot fix SumUp a ukončení podpory SumUp na starších zařízeních Poslední verze s podporou ...

Updated 3 weeks ago by Admin

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokladna umožňuje prodej ve 3 cenových skupinách A, B, C a prodej za nákupní ceny.  Zapnutí funk...

Updated 3 weeks ago by Admin

Struktura menu Nastavení

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Firemní údaje IČO DIČ Název firmy Typ provozu Tel. číslo PSČ provozovny Země Chování ...

Updated 3 weeks ago by Admin

Obecné informace SumUp

KASA FIK Pokladna Bluetooth platební terminál SumUp

K naší pokladní aplikace KASA FIK nabízíme bluetoothový platební terminále SumUp pro akceptaci ka...

Updated 3 weeks ago by Admin

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

KASA FIK Pokladna Tisk

Tiskárna netiskne vůbec Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkej...

Updated 3 weeks ago by Admin

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

KASA FIK Pokladna Tisk

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V apl...

Updated 3 weeks ago by Admin

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

KASA FIK Pokladna Tisk

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Updated 3 weeks ago by Admin

Parametry nastavení tiskáren Rongta

KASA FIK Pokladna Tisk

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků na ...

Updated 3 weeks ago by Admin

Automatické nastavení tisku

KASA FIK Pokladna Tisk

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. ...

Updated 3 weeks ago by Admin

Elektronická preskripce obecně

KASA FIK eRecept Úvod

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 ...

Updated 1 month ago by Admin

Zaokrouhlování

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhli...

Updated 1 month ago by Admin

Klasifikace prodeje

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokud si přejete mít rozděleny prodeje podle typu v denních/směnových přehledech podle skupiny (k...

Updated 2 months ago by Admin

Nahrazení, přenos a vytvoření nové pokladny

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

KASA FIK umožňuje mít více pokladen vedených pod jedním uživatelským účtem. Pokud se přihlasíte j...

Updated 2 months ago by Klara

Nastavení a provoz více poboček

KASA FIK Backoffice

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem.  Organizace pokladen ...

Updated 3 months ago by Admin

Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk

KASA FIK Backoffice Sklady

Systém může automaticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základě výpočtu mezi nákupní cenou a pr...

Updated 3 months ago by Admin