Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

98 total results found

Nastavení mapy stolů

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá...

Přehledy tržeb

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horní části...

1.157 - 1.159

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.157, 1.158, 1.159 Expert - nova možnost vymazat před ...  Sledování počtu fiskalizovaných do...

1.152 - 1.156

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.156 Nová funkční klávesa "s sebou" Nová kontrola povolení přístupů k zápisu souborů v Nápově...

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C **

KASA FIK Pokladna Správa položek

Obnovení dat z Online Backoffice

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data jsou automaticky ukládána a archivována v Backoffice. Aplikace umoňuje obnovit data na zaříz...

Využití štítků pro dodatečnou evidenci

KASA FIK Backoffice Položky

Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace polože...

tagy

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Zaokrouhlení

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhli...

Prodej s evidencí zákazníka s pozdějším zůčtováním

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

 Aplikace KASA FIK umožňuje evidenci zákazníků u každé účtenky a poskytuje data pro následné zůčt...

zakaznici

1.150

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Nová integrace SumUp plateb Oprava zobrazování položek v PLUS, které vyžadují zadání ceny Opra...

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

eet

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

eet

Docházka

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje svým PINem a...

plus

Parametry nastavení tiskáren Rongta

KASA FIK Pokladna Tisk

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků n...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

eet

Prodej poukázek

KASA FIK Pokladna Správa položek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Zrušení účtu a výmaz dat

Obecné informace

V souhladu s nařízením GDPR si můžete zažádat o výmaz dat a historie. V případě zájmu o výmaz zaš...

Prodej komisního zboží pro EET

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

eet

1.160 - 1.161

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.160, 1.161 Změna výchozího stavu u přidání zaokroulovací položky Oprava rozkliknutí uloženýc...