Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

121 total results found

Nastavení mapy stolů

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá v restauračních provozech nebo místech, kde dochází k pozdějšímu zúčtování zákazníků. Například lze mapu stolů použít i v penzionech pro uložení otevřených účtů u...

1.150

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Nová integrace SumUp plateb Oprava zobrazování položek v PLUS, které vyžadují zadání ceny Oprava vyhledávání podle PLU Oprava zpětného odeslání STORNO při vypnutém režimu EET Přidán znak "x" k počtu v seznamu položek na účtu Oprava přidání položky, pokud...

Prodej komisního zboží

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Metodické vysvětlení na stránkách etržby.cz Proč evidovat komisní prodej Zvláštní režim pro prodej komisního zboží je daňový režim, který umožňuje plátcům DPH odvá...

eet

Zrušení účtu a výmaz dat

Obecné informace

V souhladu s nařízením GDPR si můžete zažádat o výmaz dat a historie. V případě zájmu o výmaz zašlete email z email adresy, který chcete zrušit na podpora@kasafik.cz  

Prodej poukázek

KASA FIK Pokladna Správa položek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete zde Poukázky na hodnotu zboží Pokud prodáváte nebo přijímate poukázky (voucher), které reprezentují kredit na zboží/služby v rámci jednoho subjektu je nutné nas...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani ...

eet

Parametry nastavení tiskáren Rongta

KASA FIK Pokladna Tisk

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků na řádek 48 Řezačka typ Epson Podporuje rastrový i textový tisk

Docházka

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje svým PINem a následně zvolí Příchod nebo odchod. Nastavení funkce Docházka Docházku zapněte v Nastavení - Funkce - Docházka. Aby volba byla dostupná, musíte používat přihlaš...

plus

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 62 je nutné provést správné nastavení v kontextu EET. Takto prodávané položky se následně odesílají v datové větě zvlášť na Finanční správu. Funkce není podporován...

eet

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrácení je nutné evidovat pomocí speciální prodejní položky, aby mohlo dojít ke správnému vyplnění datové věty pro EET. Evidence obalů je dostupná pouze v placených v...

eet

Prodej s evidencí zákazníka s pozdějším zůčtováním

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

 Aplikace KASA FIK umožňuje evidenci zákazníků u každé účtenky a poskytuje data pro následné zůčtování. Kdy použít Prodeje s pozdějším zůčtováním - například na fakturu Prodej VIP zákazníkům Jídelny a bufety pro zaměstnance Kroky k nastavení V Nastavení ...

zakaznici

Přehledy tržeb

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horní části vidíte jednotlivé měsíce nebo uzávěrku podle data otevření pokladny. Tržby lze dělit podle Směny - uzávěrky Rozsah dnů od-do Měsíce Pomocí filtru (ikona tr...

Zaokrouhlování

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhlit, lze přidat na účet automaticky vypočítané zaokrouhlení. Zaokrouhlení se používá matematické, tzn. 0,5 se zaokrouhlí nahoru. Zaokrouhluje se celý účet, jednotliv...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se následně používá v přehledu prodeje tak i v Backoffice. Obchodník si může určit, které způsoby plateb akceptuje. To lze učinit v Nastavení - Měny a platební metod...

Využití štítků pro dodatečnou evidenci

KASA FIK Backoffice Položky

Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace položek na jednotlivé pokladny nebo pro vytvoření přehledu prodeje. Tipy jak nastavit štítky (tag): Používejte malá pmísmena, ideálně bez diakritiky Oddělujte jednotl...

tagy

Obnovení dat z Online Backoffice

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data jsou automaticky ukládána a archivována v Backoffice. Aplikace umoňuje obnovit data na zařízení až 120 dnů nazpět. Postup obnovení dat V Nastavení - Data a Synchronizace zvolte volbu Roční synchronizace Zaškrtněte volbu "Načíst historii účtenek z Bac...

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokladna umožňuje prodej ve 3 cenových skupinách A, B, C a prodej za nákupní ceny.  Zapnutí funkce V Nastavení / Funkce / zapněte volbu Cenové hladiny Nastavení cen U položek se objeví možnost nastavit ceny pro skupiny A,B,C a N (Nákupní cena). Skupina A j...

1.152 - 1.156

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.156 Nová funkční klávesa "s sebou" Nová kontrola povolení přístupů k zápisu souborů v Nápověda / Kontrola Oprava tisku formátu data na účtence na některých zařízeních bez češtiny Odstranění tlačítka Otevřít pokladní zásuvku, pokud není nastavena tiskárn...

1.157 - 1.159

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.157, 1.158, 1.159 Expert - nova možnost vymazat před ...  Sledování počtu fiskalizovaných dokladů  Oprava pádu při odeslání účtenek na EET z historie  Oprava pádu při volbě formou platby / vyskladnění / naskladnění  Oprava zaokrouhlování u některých čá...

1.160 - 1.161

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.160, 1.161 Změna výchozího stavu u přidání zaokroulovací položky Oprava rozkliknutí uložených objednávek, pokud je na stole více uložených obj. Zobrazení názvu pokladny v režimu PLUS Mapa stolů umožňuje odhlášení uživatele a přepnutí Multi IČ  Oprava z...