Skip to main content

Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Připojení CHDÚ

CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou portov RS232 a komunikuje s PPEKK pomôcť USB. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď . Tieto informácie sa uloží a vykoná sa skúšobná tlač. Tým je overené aj to že je nastavená správna znakovej sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.