Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

 

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi poslať v elektronickej podobe, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.

 

Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Naviac však musí obsahovať aj unikátny identifikačný kód a QR kód, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

 

Přehled  pokladničných dokladov

Pokladničný doklad

 

 

 

Pokladničný doklad - úhrada faktúry

Neplatný doklad

Vklad

Výber

OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Zaevidovaní údajov z paragónu

 

Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie? V takom prípade musíte do 48 hodín obnoviť prevádzku tohto zariadenia. Dovtedy musíte vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.


Revision #5
Created 31 May 2019 07:26:51
Updated 12 January 2022 20:35:50 by Admin