Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

121 total results found

Vytvoření zálohy dat

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat. Nastavení > Expert zóna > Zálohovat data Vyberte na konci stránku a označte Databáze i nastavení.   

Funkční klávesy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkulačky (resp. v tabletu s PLUS licencí na pravé straně obrazovky), díky čemuž máte často využívané funkce rychle po ruce. Lze k nim přiřadit např. určitou slevu na ú...

plu
klasik
komise

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

KASA FIK Pokladna Správa položek

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem nebo naskladněním/vyskladněním. Pro vedení skladu pro danou položku (zboží) je prvním krokem u ní zapnout skladovou evidenci. To provedeme ve Správě položek v hlavní...

plus

Organizace položek a třídění

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pořadí položek v kategoriích V Nastavení > Pokladna > Řazení položek si můžete zvolit výchozí řazení položek a dlaždic na obrazovce v jednotlivých kategoriích. Možnosti řazení jsou Interní drag & drop - připravujeme Barva položky Název položky ...

Rozdělení účtu/objednávky

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladní systém KASA FIK poskytuje flexibilní nástroj pro manipulaci s položkami na účtence či v objednávce. Tato funkce je ideální pro situace, jako jsou restaurace, kde může být požadavek na rozdělení účtu mezi zákazníky. Uživatelé mohou vybrat specifické po...

plus

PLUS: Přesun účtu na jiný stůl

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

V rámci mapy stolů lze účty (objednávky) jednoduše přesouvat mezi stoly, aby např. jejich umístění reflektovalo to, kde aktuálně zákazník sedí, respektive kam si přesedl. Přesun účtu se provede v několika málo krocích, jak je vyobrazeno níže. Postup přesunu ú...

plus

PLUS: Používání databáze zákazníků **

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

zakaznici
plus

Import CSV / Excel

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Do pokladního systému KASA FIK, lze hromadně nahrávat prodejní položky, které máte v CSV/Excel souboru. Návod na import, včetně vzoru tabulky, uložení do správného formátu apod. naleznete zde.

Změna ceny při prodeji a slevy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby: Manuální změna ceny u dané položky Cenu změníme kliknutím na položku na účtu a zadáme novou cenu (je nutné mít v nastavení ceny u položky zaškrtnuto "Povolit změnu ceny při prodeji"...

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při výběru položky. Proto tuto možnost je nutné nastavit v ceníku u položky možnost "Vyžádat zadání ceny" a poté v prodeji v KLASIK/Rychlý prodej zadat cenu před výběrem...

Rychlé poznámky a varianty

KASA FIK Pokladna Správa položek

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pro pozdější evidenci. Poznámky mohou být volitelně tištěny na účtence nebo zaslány na objedávce do kuckyně. Tip: Rychlé poznámky nemají vliv na cenu produktu. Poku...

Používání čárového kódu EAN

KASA FIK Pokladna Správa položek

Podpora více EAN u položky V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárovými kódy lze přiřadit k položce více EAN kódů. Stačí při zadání odělit kódy čárkou. Zadejte více EAN kódů do pole PLU. Samotné pole EAN vyžaduje striktně 13 číslic, p...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Obecné informace

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způsoby. Prvním způsobem je instalace pomocí aplikace "FIK Aktualizace", pomocí které lze doinstalovat další doplňky, jako je například aplikace QuickSupport sloužící...

Používání Pagerů a objednávek na vyvolávání **

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Práce se čtečkou čárových kódů

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Jak připojit Bluetooth čtečku čárových kódů SC001 Oproti USB čtečce, která se připojí kabelem a je prakticky připravena k používání, je potřeba pro propojení bluetooth čtečky následovat kroky níže. Spárování čtečky Zmáčkněte tlačítko na čtečce, přibližně ...

Export vystavených účtenek do CSV z pokladny

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jednoduše importovat například do Excelu, Google Tabulky, LibreOffice, OpenOffice a podobných tabulkových procesorů. Data lze také exportovat přímo z Backoffice CSV (Comma...

Naskladnění a vyskladnění prodejem

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Naskladnit položky lze jednoduše pomocí funkce Naskladnit/Vyskladnit prodejem. V Aplikaci přidejte na účet položky jako při prodeji. Pokud máte čtečku čárových kódů můžete naskenovat položky k naskladnění. V možnostech platby zvolte volbu Naskladnění/Vyskla...

plus

Import CSV s položkami do pokladny

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních p...

Nastavení plátce DPH

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémově přejít na plátce DPH jen změnou nastavení. Nastavení plátce - neplátce DPH V Nastavení > Chování a vzhled pokladny > Jsem plátce DPH zvolte odpovídající mož...

Nastavení skladu

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Sklady slouží k vedení základní evidence o skladových zásobách na provozovně. Pro správnou funkci skladů je nutné poctivě vést skladovou evidenci, nasklaďnění, odpisy a pravidelné inventury. Vedení skladů je často velmi administrativně náročné. KASA FIK poskyt...