Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

98 total results found

Vytvoření zálohy dat

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat. Nastavení > Expert zóna > Zá...

Používání čárového kódu EAN

KASA FIK Pokladna Správa položek

Podpora více EAN u položky V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárovými...

Nastavení plátce DPH

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémově p...

Import CSV s položkami do pokladny

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny dí...

Naskladnění a vyskladnění prodejem

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Naskladnit položky lze jednoduše pomocí funkce Naskladnit/Vyskladnit prodejem. V Aplikaci přide...

plus

Export vystavených účtenek do CSV

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jednoduše ...

Práce se čtečkou čárových kódů

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Jak připojit Bluetooth čtečku čárových kódů SC001 Oproti USB čtečce, která se připojí kabelem a ...

Používání Pagerů a objednávek na vyvolávání **

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Obecné informace

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způ...

Rychlé poznámky a varianty

KASA FIK Pokladna Správa položek

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Funkční klávesy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkul...

komise
klasik
plu

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při vý...

Změna ceny při prodeji a slevy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby: Manuální změna ceny...

Import CSV / Excel

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Do pokladního systému KASA FIK, lze hromadně nahrávat prodejní položky, které máte v CSV/Excel so...

PLUS: Používání databáze zákazníků **

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

zakaznici
plus

PLUS: Přesun účtu na jiný stůl

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

V rámci mapy stolů lze účty (objednávky) jednoduše přesouvat mezi stoly, aby např. jejich umístěn...

plus

PLUS: Rozdělení účtu/objednávky

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje rozdělovat položky účtenky/objednávky a s oddělenými položkam...

plus

Organizace položek a třídění

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pořadí položek v kategoriích V Nastavení > Pokladna > Řazení položek si můžete zvolit vých...

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

KASA FIK Pokladna Správa položek

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

plus

Nastavení skladu

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Sklady slouží k vedení základní evidence o skladových zásobách na provozovně. Pro správnou funkci...