Zprovoznění zařízení HIT


Zařízení KASA FIK HIT je nutné připojit k elektrické síti prostřednictvím adaptéru, které je součástí balení a skládá se ze dvou částí, z AC adaptér a přívodního kabelu na 230V. Zdířka pro připojení do zařízení se nachází ve spodní části dotykové obrazovky zařízení (první z levé strany).

Poté je nutné přepnout malé černé tlačítko do polohy 1 .

Ke spuštění samotného zařízení slouží tlačítko umístěné v pravé části displeje. Zařízení spustíte stlačením tohoto tlačítka na dobu 5-7 sekund, dokud se nerozsvítí displej.

Připojení k internetu

Před prvním přihlášením do aplikace eRecept je nutné být připojen k internet. Máte dvě možnosti:

  1. V hlavním menu naleznete ikonu NASTAVENÍ, dále v části Bezdrátová připojení a sítě zvolíte možnost WI-Fi . V zobrazeném seznamu vyhledáte název vaší sítě
  2. Zařízení disponuje slotem LAN. Slot se nachází ve spodní části dotykové obrazovky zařízení (třetí z leva)
Řešení případných protíží

Revision #4
Created 14 December 2017 11:51:29
Updated 12 April 2018 07:35:06