Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

6 total results found

API propojení a integrace

KASA FIK Pokladna

api
integrace

Integrace, data a propojení

KASA FIK Backoffice

integrace

Prodej tiskovin PNS

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Podpora načítání kódu PNS je dostupná v licenci PLUS nebo PREMIUM Pokladna podporuje načítání čárových kódů díky integraci se společností PNS. Při prodeji pokladna automaticky načte čárový kód, doplní název, vydání, cenu a sazbu DPH. Položky jsou automaticky ...

integrace

Propojení na informačním systémem (web integrace)

KASA FIK Pokladna API propojení a integrace

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy. Propojení je ideální pro přenos objednávek z eshopu nebo účetních systémů přímo do aplikace. Funkce je dostupná pouze s licencí PREMI...

api
integrace

Webhook Integrace API

KASA FIK Pokladna API propojení a integrace

Webhooky umožňují zasílání dat z pokladny/backoffice pomocí HTTP volání informovat o každé události (např. vystavení účtenky, založení zákazníka). Zpracováním webhooků si můžete měnit chování stránky nebo aplikace a rozšiřovat je o nové funkce. Webhooky lze n...

integrace

Načtení objednávky z externího API souboru

KASA FIK Pokladna API propojení a integrace

Aplikace KASA FIK nabízí možnost importu již přednastavených objednávek/faktur ze stávajícího informačního systému pomocí stáhnutí JSON dokumentu. Prodejce tak může načíst předpřipravenou objednávku s položkami, číslem účtenky i poznámkami. Používá se v mobil...

integrace