Skip to main content

Tisk objednávek do kuchyně/bar

Tisk objedáobjednávek domůže kuchyněbýt konfigurován pro použití s jednou nebo na bar lze nastavit na jednu a více tiskáren.rnami. TisknoutjeJe možné využít jak nalokální tiskárně,rnu napro které se tisknouttisk účtenky,tenek, nebo lzetak připojit síťovou tiskárnu apro tisknouttisk nav dálku do jinéjinýchstnosti.stnostech.

Pozor na Bluetooth: Na delší vzdálenosti nedoporučujeme WiFi tiskárny ani Bluetooth díky problémům s dosahem a kvalitou signálu. Preferované jsou tiskárny s řezačkou, 80mm na LAN. USB tiskárnu lze použít na tisk účtenek a LAN do kuchyně. USB kabel by neměl přesáhnout 2-3m.

Nastavení tiskárny pro tisk objednávek

Krok 1: Výběr tiskárny
 1. VPřejděte do sekce Nastavení a vyberte tiskáTiskárny.
 2. – zvolte
 3. Vyberte tiskárnurnu, na které chcete tisknout objednávkyvky, případněnebo přidejte novou tiskárnu.rnu pomocí relevantní volby.
Krok 2: Konfigurace tisku objednávek
 1. UjistěZkontrolujte a ujistěte se, že na vybrané tiskárně je zvolenaaktivována možnost tisknoutTisk objednávkyvek..
 2. U tiskárny naurčené pro objednávky doporučujeme deaktivovat vypnout Rastrový režim pro lepší kvalitu tisku.
 3. DoPřidejte Filtrk tiskárně štítkůtek, sinapříklad "kuchyne"

Krok 3: Nastavení položky v ceníku

 1. V poli Štítky zadejte text štítkutku, -kterým pokudje označená položka tentotiskárna v systému.
 2. Položky s tímto štítek bude obsahovat, vytisknetkem se vytisknou na tétopříslušné tiskarnětiskárně. Jiné položPoložky nebudoubez tisknuty.tohoto štítku tisknuty nebudou.
 3. V ceníku vyberte produkt a nastavte Tiskovou frontu, do které se mají objednávky tisknout.

V ceníku zvolte u daného produktu tiskovou frontu kam se mají tisknout objednávky:

screen-print-queue.png

Nastavení položky a poznámky k položce

Ke každé položce na účtu lze přiřadit poznámku. At to ručně, nebo výběrem z možností.

Pokud chcete položku tisknout jen na některé z tiskáren, nastavte štítek stejný, jaký je uveden v Nastavení tiskárnyFiltr štítků. Např. „kuchyne“ nebo „bar“.

 • – Název položky
 • B – Jedná se o zboží. V případě že chcete tisknout jen nezávislou poznámku, zvolte poznámka
 • C – Nastavení štítku
 • D – Umožňuje přednastavit s i poznámky k položce, které nemají vliv na cenu

Logika výběru štítků a správné tiskárny

V aplikace je možné mít více nastavených tiskáren a volit, které položky se mají tisknout na dané tiskárně. Toto je často používá k tisku do kuchyně a na bar. V případě použití více tiskáren je vhodné věnovat pozornost pravidlům, podle kterých se určuje kde se co tiskne.

 1. Pokud tiskárna pro objednávky nemá nastavený filtr štítků, tiskne všechny položky z objednávky, které nebyly vytištěny jinde
 2. Pokud tiskárna pro objednávky má nastaven jakýkoliv filtr, tiskne pouze položky, které obsahují daný štítek
 3. Pokud položka nemá nastaven žádný štítek, vytiskne se na tiskárně, která nemá nastaven žádný filtr

Tisk poznámek do kuchyně

Poznámky jsou informace, které mohou být obsaženy na objednávce. Poznámky se netisknou na účtence, neobsahují cenu, ani množství.

Pro co lze používat poznámky

 • oddělovací čára, pro označení skupiny. např. poznámka s popiskem „=========“ vytvoří čáru mezi předkrmy a hlavními jídly
 • informace jako „s sebou“, „do krabice“, „nechystat“, „počkat“, „dohromady“ apod.

Číslování objednávek

Každému novému účtu je přiděleno nové číslo. Vždy +1 oproti předchozímu účtu. Toto číslo objednávky není shodné s číslem účtenky (EET). Slouží k vnitřnímu rozlišení otevřených objednáveka je uvedeno na každé tisknuté objednávce.

Čísla objednávek jsou vždy v rozsahu 100-999 a následně se opakují.

Tisk zákazníka na objednávce pro vyvolávání

V některých provozech může být praktické tisknout i zákazníka a používat seznam zákazníků pro interní evidenci objednávek. Můžete si například nastavit jméno zákazníka "Pager 8" - tato informace bude vytisknuta jak na objednávce tak na účtence. Následně při expedici objednávky lze jednoduše identifikovat zákazníka.

Nastavení IP Adresy

LAN tiskárna musí být na stejné síti jako pokladna. Například pokladna dostane přidělenou IP adresu 192.168.1.120 a IP adresa tiskarny tedy musí být ve steném rozsahu a to např. 192.168.1.87.

Aplikace si také uloží tzv. MAC adresu ve formátu xx:xx:xx:xx:xx a průbežně kontroluje, jesli daná adresa odpovídá nastavené tiskarně. Dojde-li ke změně MAC adresy u koncového zařízení, tisk se ukončí chybou.

Praktická ukázka nastavení IP adres
 1. Tiskárna se nastaví na fixní IP adresu 192.168.1.87
 2. Nastavení DHCP v routeru se nastaví na rozsah 192.168.1.100-192.168.1.200 - tím zajistíte, že nedojde k přižazení IP 192.168.1.87 jinému zařízeni

Častý problém: Pozor na dynamicky přidělované IP adresy routerem - LAN DHCP. Pokud router přiděluje IP adresy v rozsahu například 192.168.1.2 - 192.168.1.100 tak fixně nastavená IP adresa tiskárny nesmí být v tomto rozsahu. Může docházet ke konfliktům, kdy router může náhodně přidělit IP adresu tiskárny jinému zařízení na síti a tím dochází k náhodným problémům s tiskem.