Skip to main content

Propojojení na interní informační systém zákazníka

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

custom-button.gif

Princip funkce - workflow

 • Uživateli se zobrazí nové nastavitelné tlačítko na hlavní obrazovce
 • Po klepnutí na tlačítko se načte webová aplikace, která je plně pod kontrolou zákazníka
 • Ve webové aplikace může být umístěno tlačítko, které po kliknutí přenese uživatele zpět do aplikace a vyplní automaticky účtenku
 • KASA FIK provede zaúčtování EET případně platbu kartou
 • Integraci lze nastavit i na funkční klávesu při prodeji
 • Informace o vystavení účtenek lze získat přes Webhook API

Ukázková stránka

Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Příklad poskytnutých parametrů v URL:

partner_code=XXXXX&utm_source=app-com.eetterminal.pos&utm_medium=app&utm_campaign=fik-integration&app_flavor=fik&app_version=1.181-beta12-debug&app_version_code=181&app_lang=cs&shop_id=848428671200000&cash_register_id=2044577243700000&shift_id=5132358187320000
Query String poskytnutý při volání URL
 • partner_code - Partnerský kód, pokud je nastaven
 • utm_source - Google UTM měřící kód. Hodnota "app-com.eetterminal.pos"
 • utm_medium - Google UTM měřící kód. Hodnota "app"
 • utm_campaign- Google UTM měřící kód. Hodnota "fik-integration"
 • app_flavor - Typ aplikace- Hodnota "fik"
 • app_version - Textový popis verze aplikace. Např. 1.180-beta1
 • app_version_code - Kód verze aplikace např. 180
 • app_lang - Jazyk, ve kterém je nastavena aplikace (cs pro češtinu)
 • global_customer_id - Globální ID zákazníka
 • shop_id - ID pobočky
 • cash_register_id - ID pokladny
 • shift_id - ID současné směny - Hodnota 0 pro uzavřenou směnu
 • employee_id - ID aktuálně přihlášeného zaměstnance. Hodnota 0 pokud není nikdo přihlášen
 • user_email - Email pod kterým je evidována pokladna

Specifikace integrace

Aplikace načte uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to android console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
  // window.FikApiInterface.finish(); // Will close the window without any result
  // window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)); // return back to the app with receipt data
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}

Návrat účtenky do aplikace

Zavolejte metodu window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)) s následujícim JSON objektem:

{
 "invoice_number": 20130001, // optional, will be generated if not provided
 "note": "strestt", // optional
 "items": [
  {
   "plu": "203", // optional
   "note": "Item optional note" // optional
   "name": "Item number 203",
   "price_without_vat": 112.0,
   "quantity": 1.0,
   "vat_rate": 1.21
  }
 ]
}

Poznámky k poskytovanému objektu:

 • Hodnota musí být JSON.stringify(), protože Web integrace neumožňuje přenášet objekty. 
 • Pokud je vše v pořádku, aplikace uzavře integraci a přenese uživatele do režimu vystavení účtenky
 • Pokud nebude vyplněná hodnota invoice_number aplikace vygeneruje standarně podle číselné řady (doporučené)
 • DPH je v desetinném formátu, tedy 1.21, 1.10, 1.00 - nevyplňujte, pokud se jedná o neplátce

Nastavení expirace a vliv na cache (expire)

Webová integrace respektuje správné nastavení cache hlavičky pro ukládání do paměti prohlížeče. Nastavíte-li správné Expire v HTTP hlavičce, bude se respektovat.

Aplikace má také podporu pro ukládání databází a Webstorage.