Skip to main content

Propojojení na interní informační systém zákazníka

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

custom-button.gif

Princip funkce - workflow

 • Uživateli se zobrazí nové nastavitelné tlačítko na hlavní obrazovce
 • Po klepnutí na tlačítko se načte webová aplikace, která je plně pod kontrolou zákazníka
 • Ve webové aplikace může být umístěno tlačítko, které po kliknutí přenese uživatele zpět do aplikace a vyplní automaticky účtenku
 • KASA FIK provede zaúčtování EET případně platbu kartou
 • Integraci lze nastavit i na funkční klávesu při prodeji
 • Informace o vystavení účtenek lze získat přes Webhook API

Ukázková stránka

Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Query String poskytnutý při volání URL
 • partner_code - Partnerský kód, pokud je nastaven
 • utm_source - Google UTM měřící kód. Hodnota "app-com.eetterminal.pos"
 • utm_medium - Google UTM měřící kód. Hodnota "app"
 • utm_campaign- Google UTM měřící kód. Hodnota "fik-integration"
 • app_flavor - Typ aplikace- Hodnota "fik"
 • app_version - Textový popis verze aplikace. Např. 1.180-beta1
 • app_version_code - Kód verze aplikace např. 180
 • app_lang - Jazyk, ve kterém je nastavena aplikace (cs pro češtinu)
 • global_customer_id - Globální ID zákazníka
 • shop_id - ID pobočky
 • cash_register_id - ID pokladny
 • shift_id - ID současné směny
 • employee_id - ID aktuálně přihlášeného zaměstnance
 • user_email - Email pod kterým je evidována pokladna

Specifikace integrace

Aplikace načte uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to android console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}