Skip to main content

Propojojení na interní informační systém zákazníka

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

custom-button.gif

Princip funkce - workflow

 • Uživateli se zobrazí nové nastavitelné tlačítko na hlavní obrazovce
 • Po klepnutí na tlačítko se načte webová aplikace, která je plně pod kontrolou zákazníka
 • Ve webové aplikaceiaplikace může být umístěno tlačítko, které po kliknutí přenese uživatele zpět do aplikace a vyplní automaticky účtenku
 • KASA FIK provede zaúčtování EET případně platbu kartou
 • Integraci lze nastavit i na funkční klávesu při prodeji
 • Informace o vystavení účtenek lze získat přes Webhook API

Ukázková stránka

Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Query String poskytnutý při volání URL
 • utm_source
 • utm_medium
 • utm_campaign
 • app_flavor
 • app_version
 • app_version_code
 • app_lang
 • global_customer_id
 • shop_id
 • cash_register_id
 • shift_id
 • employee_id
 • user_email

Specifikace integrace

Aplikace načte uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to android console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}