Skip to main content

Propojojení na interní informační systém zákazníka

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

Princip funkce - workflow

 • Uživateli se zobrazí nové nastavitelné tlačítko na hlavní obrazovce
 • Po klepnutí na tlačítko se zobrazí webová aplikace, která je plně pod kontrolou zákazníka
 • Ve webové aplikacei může být umístěno tlačítko, které po kliknutí přenese uživatele zpět do aplikace a vyplní účtenku
 • KASA FIK provede zaúčtování EET případně platbu kartou

SpecifikaceUkázková návratového tlačítkastránka

...Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Specifikace integrace

Aplikace nahraje uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to beandroid continued...console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}