Skip to main content

Jak vyfiltrovat data z portálu EET

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfiltrovat. 

Pozor, nelze jen filtrovat na základě sloupce prvni_zaslani  - to může způsobit nepřesné součty, protože účtenka může být odeslána několikrát a dokonce nemusí být doručeno ani první zaslání.

Postup:

  • Importujte CSV do tabulkového procesoru
  • Setřiďte sloupce podle čísla účtenky (porad_cis)
  • Vytovřte nový sloupec a aplikujte funknci, ktera odstraní duplicity na základně sloupce bkp.Přiklad funkce:
    • =IF(Y2=Y1,1,0)
  • Následně filtrujte sloupce na základě nově vytvořeného sloupce, na hodnotu 0