Skip to main content

Export dat z Backoffice

Data lze exportovat z Backoffice v následujících formátech:

  • CSV
  • XLSx
  • Google Sheets
  • Pohoda Sormware XML

Pohoda XML

Z backoffice lze exportovat data do formátu kompatibilního s účetním programem Pohoda Stormware. Výsledný XML soubor lze nahrát do Pohody pomocí importu nebo REST API.

 

Google Sheets

Vygenerejute si export reportu

Screenshot from 2023-09-19 09-36-20.png

Otevřete v Google Sheets

  1. Otevřete si novou tabulku a vložte =IMPORTDATA("https://url_zde"; ";";"en") do první buňky
  2. Stisknetě enter - data se automaticky načtou z dané adresy exportu

image.png