Vysvětlení kódů a formátů použitých v systému Hulahop

 

Objednací kanál

Objednávky jsou zasílány po tzv. Objednacím kanále, který je identifikován unikátním kódem. Kód je vždy ve formátu začínající písmenem H.

Objednací místo

Jedná se o identifikaci fyzického místa, kde zákazník provádí objednávku. Často se používá k identifikaci stolu, kiosku. Vždy začíná písmenem A a následuje 7 znaků A-Z vč. 0-7 číslic. Následně v administraci lze propojit objednací místo s objednacím kanálem.

Pro jednodušší zobrazení lze použít pomlčky pro jednodušší zobrazení zákazníkovi, rozdělené po 2, 3, 3 znacích.

Vzor: ATEST001 lze zapsat jako AT-EST-001

QR kód na objednací místo

Je složen z URL služby hulahop a kódu objednacího místa.

Vzor: https://www.hulahop.cz/qr/#A1234567


Revision #7
Created 10 January 2022 09:52:40 by Admin
Updated 10 January 2022 10:40:11 by Admin