Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

5 total results found

Využití štítků pro dodatečnou evidenci

KASA FIK Backoffice Položky

Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace položek na jednotlivé pokladny nebo pro vytvoření přehledu prodeje. Tipy jak nastavit štítky (tag): Používejte malá pmísmena, ideálně bez diakritiky Oddělujte jednotl...

tagy

Data & synchronizace

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokladní aplikace KASA FIK podporuje synchronizaci dat poklad. zařízení s backoffice (webovým rozhraním). V rámci synchronizace putují oběma směry data týkající se např. položek, kategorií a skladů. Ze zařízení se pak do backoffice přenáší data o prodejích - ú...

tagy

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. Ty lze vyexportovat z programů jako je Excel, Libre Office, Open Office i Google Spreadsheets. Vzor sloupců Jméno,Příjmení,RČ,Pojišťovna,Číslo pojištěnce,...

tagy

Tisk objednávek do kuchyně/bar

KASA FIK Pokladna Správa položek

Tisk objednávek může být konfigurován pro použití s jednou nebo více tiskárnami. Je možné využít jak lokální tiskárnu pro tisk účtenek, tak připojit síťovou tiskárnu pro tisk v jiných místnostech. Pozor na Bluetooth: Na delší vzdálenosti nedoporučujeme WiFi t...

tagy
plus

Prodej doplňků, příplatků a přísad

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Přidávání položek lze rozšířit o vyzvání obsluhy k přidání doplňků, příplatků a přísad při prodeji. Doplňky mohou - ale nemusí - mít nastavenou cenu (mohou být zadarmo). Příklady použití: Kombinace častých příopatků v gastronomii, například přísad na pizzu...

tagy
premium