Skip to main content

Nastavení skladu

Pokladna primárně pracuje s výchozím skladem na zařízení. Každá pokladna si tak vede svůj vlastní sklad.

Nastavení sdíleného skladu

Pokud chcete sdílet sklad mezi více pokladnami a mít přehled o stavech v Backoffice je nutné nastavit pokladnu na stejný sklad.

  1. Na pokladně v Nastavení > Pokladna > Výchozí sklad vyberte ze seznamu Sklad, který chcete využít.
  2. Akci opakujte na jiné pokladně, na které chcete odečítat ze stejného skladu.

Nové pohyby se nyní budou projevovat v nastaveném výchozím skladu. V Backoffice tak uvidíte pohyby souhrně. Jednlitvé skladové pochyby se nekopírují mezi zařízeními, ale pouze informace o změnách se propisuje v intervalech do Backoffice.

Funkce sdílených skladů je dostupná ve verzi PLUS od v. 1.150