Skip to main content

Nastavení skladu

Pokladna primárně pracuje s výchozím skladem na zařízení. Každá pokladna si tak vede svůj vlastní sklad.

Nastavení sdíleného skladu

Pokud chcete sdílet sklad mezi více pokladnami a mít přehled o stavech v Backoffice je nutné nastavit pokladnu na stejný sklad.

  1. Je nutné v Backoffice označit jeden ze skladů jako Sdílený
  2. Proveďte ruční synchonizaci na pokladně s Backoffice - tím se propíší nové sklady do zařízení 
  3. Na pokladně v Nastavení > Pokladna > Výchozí sklad vyberte nový sdílený sklad

Nové pohyby se nyní budou projevovat v nově nastaveném výchozím skladu. V Backoffice tak uvidíte pohyby souhrně.

Funkce sdílených skladů je dostupná ve verzi PLUS od v. 1.150