Skip to main content

Výběr pokladny – nahrazení a vytvoření novéKASA FIK umožňuje t ce pokladen vedenývedených pod jedníjedním uživatelskýivatelským úúčtem. Pokud se přihlasíihlasíte již existujícíexistujícím emailem a heslem, aplikace m nabínabídne možnost nahradit pokladnu nebo vytvořit novou.

Nahrazení

Nahrazení pokladny

Při přihlášeníihlášení se, vyberte pokladnu, kterou chcete nahradit. Pokladna, kterákterá již byla připojena k úúčtu, by neměla t nadánadále používáívána. Nově nahrazenánahrazená pokladna bude zasízasílat data do Backoffice pod původnívodní pokladnou.

Pro nahrazenínahrazení pokladny je nutnénutné t svolenísvolení servisníservisního technika na technickétechnické podpoře.

idáníidání novénové pokladny

Tato možnost je vždy doporučena. Dojde k vytvořeníení novénové pokladny pod současnýasným úúčtem. Původnívodní pokladna zůstane zachovázachována v Backoffice. NováNová pokladna bude přidáidána. Je nutnénutné provéprovést novénové nastavenínastavení pokladny, včetně EET, apod. Starou pokladnu je mož smazat v Backoffice.