Vymazání zkušebních data a začít znovu


Často po původním odzkoušní si chcete uvést pokladu do původního stavu. Mazání dat je vždy problém a je nutné dbát na bezpečnost, aby toho nemohl nikdo zneužít.

Možnosti vymazání dat

  1. Vytvořit si zcela nový účet – pod novou email adresou
  2. Vytvořit si novou pokladu pod stávajícím účtem
  3. Archivace dat se zachováním položek
  4. Smazání všech dat vymazaním databázových souborů
  5. Smazání dat pomocí servisního PINu (dostupné pouze v servisních střediscích)

Jak vymazat data aplikace

Pokud chcete zcela vymazat data aplikace a začít znovu, můžete vymazat veškerá data aplikace. V Android nastavení / Aplikace / KASA FIK / Vymazat data. Pozor, dojde k nenávratnemu smazání dat včetně nstavení a certifikatů a aplikaci je nutné znovu nastavit.

Jednorázové smazání dat 1.3.

Pro zkoušení do 1.3. 2017 je možné využít volnu mazání dat v Nastavení – Expert nastavení – Smazat data před 1.3. 2017. Tato volba je přístupná pouze ve dnes 28. 2 a 1.3 2017. Mimo tyto dny nelze data z bezpečnostních důvodů.

Funkce mazání dat nemaže data v backoffice / online vzdálené správě. Pokud chcete vymazat zcela data všude, je nutný reset pokladny a začít pod novým uživatelským email účtem.


Revision #2
Created 31 January 2018 11:20:52
Updated 30 December 2019 09:20:34 by Admin