Jak vycentrovat obrázek/logo na tiskárně


Nejpřesnější způsob jak tisknout obrázek přesně je vytvořit obrázek na šířku tisku.

Při spuštění tiskárny podržte tlačítko FEED. Vytiskne se seznam funkcí. Jedna s nich je počet pixelů na řádku.

Potom vytvořte obrázek, se stejnou šíří. Tím zajistíte přesné umístění obrázku.


Revision #1
Created 1 February 2018 12:11:11
Updated 2 February 2018 07:55:02