Jak vycentrovat obrázek/logo na tiskárně


Nejpřesnější způsob jak tisknout obrázek přesně je vytvořit obrázek na šířku tisku.

Při spuštění tiskárny podržte tlačítko FEED. Vytiskne se seznam funkcí. Jedna s nich je počet pixelů na řádku.

Potom vytvořte obrázek, se stejnou šíří. Tím zajistíte přesné umístění obrázku.


Revision #1
Created Thu, Feb 1, 2018 12:11 PM
Updated Fri, Feb 2, 2018 7:55 AM