Vytvoření zálohy dat

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat.

  1. Nastavení > Expert zóna > Zálohovat data
  2. Vyberte na konci stránku a označte Databáze i nastavení

d3hbb16LmL1Y1k1h-export-dat.gif

 


Revision #3
Created Wed, Apr 11, 2018 2:21 PM by Admin
Updated Fri, Apr 13, 2018 6:12 AM by Admin