Skip to main content

Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, opakuje dokud nedostane jednoznačné potvrzení od serveru Finanční správy, že tržba byla evidována. Tyto záznamy jsou často označeny v exportu s příznakem duplicita. Pokladna může hlásit jednotlivé účtenky opakovaně, aby se zajistilo jejich jednoznačné nahlášení.

Jedná se o správné chování pokladního zařízení (viz http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--evidovane-trzby/duplicitni-trzba-v-detailnim-vypisu-udaj-4554)

Pokud tedy chcete mít přehled o tržbách pro porovnání s portálem Finanční správy, je nutné vyfiltrovat (vymazat) záznamy s příznakem duplicita=1

Z tohoto pohledu i když tržba je evidována několikrát v exportu, je započtena pouze jednou.