Skip to main content

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Zhodnocení je na posouzení Finanční správy. Tuto možnost používají podnikatelé, kteří mají vyjímku a mohou si tak označit účet, na který se vyjímka vztahuje. Dále je možné vyřadit účtenky, podléhající až 3. nebo 4. vlně EET.

Co se stane s dokladem

Interně systém vystaví účet, přiřadí mu evidenční číslo z číselné řady ale neprovede odeslání do systémů Finanční správy. Přijatá částka se projeví jako přijatá hotovost na pokladu. Na účtence nebude uveden FIK ani BKP kód.