Prodej obalů

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrácení je nutné evidovat pomocí speciální prodejní položky, aby mohlo dojít ke správnému vyplnění datové věty pro EET.

Evidence obalů je dostupná pouze v placených verzích KLASIK, PLUS a PREMIUM od verze 1.162. Pro evidenci nelze použít verzi FREE, která neumožňuje odlišovat obaly zvlášť.

Postup zadání položky

  1. V ceníku si založte novou položku, u které jako zvolte typ Obal. Pojmenujte ji např. Záloha na obal
  2. Nastavte cenu a zvolte DPH sazbu 0% (platí pro plátce DPH)
  3. Nastavte si cenu, pokud obal prodáváte neustále za stejnou cenu, nebo zvolte v Možnostech prodeje "Vyžadovat zadání ceny"
  4. Uložte novou položku
  5. Volitelně si můžete také zavést další položku pro vrácené obaly, se zápornou cenou.

Postup při prodeji

Jako při běžném prodeji, zvolte položku Záloha na obale nebo Vráceni obalu. Vrácení by mělo být v záporné hodnotě.

Linkované PLU

Pokud chcete automaticky přidávat vratnou zálohu jako položku na účet při prodeji, zvolte propojení pomocí Linkované PLU - prodej další položky automaticky

 

 


Revision #6
Created 4 December 2018 09:16:22 by Admin
Updated 12 September 2019 11:30:47 by Admin