Skip to main content

Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje:

  • Podpisový certifikát ve formátu .p12
  • DIČ i pro neplátce DPH
  • Označení provozovny
  • Označení pokladního zařízení – viz Kde získám ID pokladního zařízení

Označení provozovny

Jedná se o číselné označení provozovny, která byla přidělena poplatníkovi na portálu EET. Označení provozovny je unikátní v rámci poplatníka.

Označení pokladního zařízení

Je to identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby na společné technické zařízení správce daně. Tento kód je tvořen na straně poplatníka alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky. Pro konkrétního poplatníka musí být označení pokladního zařízení unikátní na jedné provozovně v jednom okamžiku.