Odeslání uzávěrek emailem

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za určité období.

V přehledu tržeb zvolte konkrétní směnu a můžete následně tlačítkem tiskárny nebo emailem odeslat na zadaný email.

Funkce je dostupná v licenci KLASIK, PLUS, STANDARD a PREMIUM

screenshot_1577119504.png

Nastavení automatického odesílání přehledů

V aplikaci v Nastavení - Chování a vzhled pokladny nastavte Email pro zasílání přehledů. Pokud chcete odesílat automaticky email na více adres, vložte email adresy oddělené čárkou.

screenshot-email.png

 

Měsíční přehledy a přehledy za období

Na obrazovce s přehledy trřeb je několik způsobu jak se přímo na pokladně podívat na prodeje.

screenshot_1577120266.png

Popis tlačítek

screenshot_1577119778.png


Revision #6
Created 23 December 2019 16:43:27 by Admin
Updated 13 February 2024 14:11:01 by Admin