Linkované PLU - prodej další položky automaticky

Při prodeji můžete v některých případech přidat automaticky na účet další položku pomocí funkce Linkované PLU (Spojená položka).

Funkce je dostupná licenci PREMIUM

Příklady použítí Linkované PLU

Nastavení funkce Linkované PLU

Screenshot_20211116_124150.png

Prodej pomocí Linkovaného PLU

Pokud je již položka nastavena pro prodej linkovaného PLU, stačí položku vybrat při prodeji a následně se automaticky přidají dodatečné položky na účet dle nastavení. Respektuje se filtr zařízení, který je případně u linkované položky nastaven.

Ukázkový příklad - prodej příloh

Schéma: Řízek má zalinkované PLU skupinu Přílohy. Přílohy jsou typ položky Skupina a odkazují na seznam příloh. Výhodou tohoto nastavení je, že pokud se změní položky ve skupině, tak následně se projeví u všech prolinkovaných PLU.

  1. Přidejte položku Přílohy, nastavte u ní typ položky na Skupina
  2. Následně v záložce Podskupina vložte položky, které chcete nabízet jako přílohy (například brambory, rýže)
  3. Uložte skupinu Přílohy
  4. Vytvořte novou položku, například Řízek
  5. V záložce Linkované PLU vybere dříve vytvořenou skupinu Přílohy

Omezení


Revision #10
Created 12 September 2019 11:17:00 by Admin
Updated 16 November 2021 11:47:38 by Admin