Kreditní účet zákazníka (online)

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdílení mezi pokladnami.

Funkce je dostupná v licenci KASA FIK PREMIUM

Možnosti využití

Princip evidence kreditu

Každý zákazník evidovaný v pokladně může mít přiřazen kreditní účet. Kreditní účet obsahuje evidenci stavu konta, které je možné evidovat jak v bodech, nebo i různýcm měnách. Pokladna KASA FIK podporuje evidenci jak bodových stavů konta tak měnového kreditu (CZK, EUR apod.)

Kreditem rozumíme jakýkoliv hodnotový stav, ať již se jedná o měnu nebo body. Evidence kreditu probíhá online a v době prodeje - odečtu z účtu je nutné, aby pokladna byla připojena online. V offline režimu nelze provádět evidenci, aby se zabránilo případnému negativnímu stavu konta.

 

Rozdíl mezi kredity a body

Formát čísla kreditního účtu

Číslo bežného kreditního účtu je vždy 10 čísel. Začíná na číslici 2 a poslední číslice je kontrolní LUHN. Kreditní účet je vždy generován pro zákazníka z aplikace (z karty zákazníkem, stisknutím tlačítka generovat).

Zapnutí evidence kreditu

V Nastavení, Platební metody a měny zapněte volbu: Zákaznický kreditní účet

Screenshot_1576417307.png

Nastavení zákazníka

U každého zákazníka, u kterého chceme evidovat kredit, je nutné vytvořit kreditní účet.


Revision #15
Created 15 December 2019 13:39:09 by Admin
Updated 19 September 2023 14:58:02 by Admin