Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nechat zaslat data na analýzu vývovému teamu. Naši specialisté jsou schopni díky detailním informacím dohledat případné pochybnosti.

Postup
  1. Poznačte si informace o problému, který máte. Zejména však čas, akce která se stala případně číslo účtenky nebo hodnota
  2. Pokud se problém stal v neurčitém čase, poskytněte prosím co nejvíce informací jak případný problém dohledat, například informací, že číslo účtenky je v rozmezí X-Y
  3. V Aplikaci v Nastavení – Expertní nastavení – zálohovat a exportovat data – zvolte „Databázové soubory“ a Konfiguraci.
  4. Následně formulář odešlete bez vyplnění emailu
Zaslání dat pomocí rychlého kódu

Pro zjednodušení lze data také odeslat v Pomoc a nápověda - Rychlý kód pomoci - 789. Data se automaticky odešlou. Takto zaslaná data budou přístupná pro analýzu.


Revision #2
Created 19 December 2017 14:44:42
Updated 13 July 2019 05:54:17 by Admin