Skip to main content

Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Do portálu se přihlásite přístupovými údaji, které jste získali na Finančním úřadě nebo do datové schránky.

/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-12-04-37.png

Založte si novou provozovnu
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-22-49.png

Vytvořte novou žádost o certifikát
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-26-37.png

Stáhněte si nový certifikát v souboru s příponou .p12 a klikněte na vytvořit exportní klíč:
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-29-43.png

Získaný .p12 soubor nahrajte do zařízení a pokračujte podle následujícícho návodu Jak nastavit certifikát v aplikaci KASA FIK