Skip to main content

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-3kB pro online zálohu účtenky do Cloudu. Celková datová náročnosti na jednu účtenu by neměla přesáhnout 10kB.

Pro kalkukaci tarifu, je dobré zakalkukovat i přenos dat při aktualizaci software a komunikaci Android systému. To se pohybuje okolo 10-15MB za měsíc. Celkově pro SIM karty doporučujeme tarif 100MB / měsíc, který by jistě měl pokrýt většinu provozů.

Je nutné také počítat s provozem mimo EET, například aktualizace programu (cca 10MB) a samotná komunikace Android operačního systému, která může dosáhnout cca 10-20MB.