Export dat z Backoffice

Data lze exportovat z Backoffice v následujících formátech:

Google Sheets

Vygenerejute si export reportu

Screenshot from 2023-09-19 09-36-20.png

Otevřete v Google Sheets

  1. Otevřete si novou tabulku a vložte =IMPORTDATA("https://url_zde"; ";";"en") do první buňky
  2. Stisknetě enter - data se automaticky načtou z dané adresy exportu

image.png


Revision #3
Created 19 September 2023 07:26:21 by Admin
Updated 19 September 2023 16:16:33 by Admin