Skip to main content

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim

  • Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Odeslané záznamy nejsou považovány za skutečné tržby. V ověřovacím režimu se nevystavuje FIK kód!
  • Ověřovací mód slouží poplatníkům pouze k ověření (otestování) správného nastavení a funkčnosti spojení pokladního zařízení s informačním systémem správce daně, nikoliv k plnění evidenční povinnosti dle zákona o evidenci tržeb. Zaslání datové zprávy v ověřovacím módu není zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu zákona. Údaje uvedené v takto zaslané datové zprávě nejsou ukládány v databázi správce daně a pokladnímu zařízení poplatníka není zasílána potvrzující datová zpráva (FIK kód).

Ostrý režim

  • Dostupný od 1.12. 2016 pro hlášení účtenek v ostrém režimu. Tržby hlášené v ostrém režimu podléhají evidenci tržeb.
  • Tržby hlášené do 1.12 jsou evidovány, ale budou dle vyjádření Finanční správy smazány. Není právo Finanční správy shraňovat tyto informace, protože platnost zákona je od 1.12 a né dříve. Tuto informaci máme od expertů FS.
  • Aplikace v Ostrém režimu vystavuje FIK kód při vystavení účtenky