Skip to main content

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahrát kdykoliv v předstihu, aby byla zachována funkčnost pokladny a odesílání dat na Finanční správu.

Kroky jak získat nový certifikát

 1. Přihlašte se na portál Finanční správy na adrese https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces
 2. Název uživatele a Heslo jste získali při původní žádosti před 3 roky. Nemáte-li přístupové údaje, je nutné si buď zažádat o nové Datovou schránkou nebo se osobně zastavit na Finančním úřadě.
 3. Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. Na zobrazené stránce si můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků:
 4. Detailní návod na portálu Finanční správy naleznete zde: https://www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu
 5. Následně si vygenerujte nový certifikát s příponou .p12 s heslem, které jste zadali. Detailní návod zde na stránkách Finanční správy - Jak vygenerovat nový pokladní certifikát?

Pozor - častá chyba: Certifikát lze vystavit jen jednou, napodruhé se již stahuje soubor .crt a ten není dostatečný. Heslo při generování certifikátu si poznačte, nemusí být schodné s heslem, kterým se přihlašujete do portálu Finanční správy. Je potom nutné znovu vygenerovat nový certifikát a stáhnout jej ve formátu .p12

Kroky jak nahrát nový certifikát do pokladny

 1. Otevřete si stránku na svém PC www.kasafik.cz/servis a zvolte volbu Nahrát certifikáty nebo soubory.
   - Pro správnou funkci je nutné nahrávat certifikát z počítače, který má Windows, a jako prohlížeč volte Google Chrome.
 2. Na zařízení otevřete v aplikaci Kasafik sekci Pomoc a nápověda - Nahrání souborů
 3. Aplikace zobrazí kód, který zadáte do formuláře na stránce https://www.kasafik.cz/web/cs/servis-upload/
 4. Dojde ke spojení. Následně vyberete soubor stažený z portálu Finanční správy
 5. Soubor se odešle automaticky na zařízení a budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo, které jste zadali při generováni certifikátu (pozor: nejedná se o heslo k přihlášení do portálu Fin. správy)
 6. Automaticky se uloží certifikát a vše je ihned funkční - pokud účtenka obsahuje FIK kód tak je vše správně nastaveno

Časté chyby a jejich řešení

Chyba - neplaté heslo nebo není platný certifikát

Stáhli jste si špatný soubor, který nemá příponu .p12 nebo zadáváte špatné heslo. Certifikát nelze stáhnout více jak 1x tzn pokud jste spletli heslo nebo stáhli .crt soubor je nutné certifikát vygenerovat znovu.

Zařízení v Pomoc a nápověda - Nahrávaní suborů nezobrazuje kód pro spárování

Nedošlo ke spojení zařízení s nahrávací stránkou. Ujistěte se, že zařízení je připojeno k Internetu. Aplikace také musí být ve verzi 1.169 nebo novější. Pokud nemáte verzi aplikace proveďte aktualizaci na odkaze: https://manual.kasafik.cz/books/obecn%C3%A9-informace/page/aktualizace-aplikace
 a akci opakujte.

Jak zjistím, že certifikát je správně nastaven

Pokud vytisknete účtenku a obsahuje FIK kód tak je vše správně nastaveno a tržbu se podařilo zaregistrovat na server finanční správy. Platnost ceritifkátu si lze také ověřit v Nastavení - Elektronická evidence tržeb - Podpisový certifikát. První datum udává do kdy je certifikát platný.

screenshot_1582279581.png