Skip to main content

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy.

Pozor! Aplikace tiskne FIK jen v případě, když se podaří plně nahlásit tržbu v ostrém režimu. Ne v ověřovacím režimu a ne ve zjednodušeném režimu. Správně nastavená aplikace by měla tisknout kód FIKna účtence.

Další možné příčiny: 

  • Nekompletní nastavení aplikace a všech potřebných údajů
  • Není dostupné připojení k Internetu
  • Není dostupný produkční systém Finanční správý (výpadek)
  • Vypršel časový limit pro nahlášení tržby (cca 2s) podle nastavení (Aplikace by tedy měla tisknout BKP+PKP)
  • Máte nastaveno ve volbě Nehlásit účtenky před datum, které je v budoucnu (např. 1.3)
  • Vypršela platnost certifikátu od Finanční správy - je nutné provést obnovu

Nekompletní nastavení při prvním nastavení

Pokud se jedná o první nastavení systému pro eTržby je možné, že některé údaje nejsou správně nastaveny. Zkontrolujte:

  • Je použit správný podpisový certifikát ve formátu .p12 který jste si stáhli z webu Finanční správy
  • Je nastavené správné DIČ v aplikaci Nastavení – DIČ
  • Je nastavené správné označení provozovny (shodné s ID z portálu Finanční správy)
  • Je nastavené označení pokladny
  • Aplikace nesmí být nastavena v Ověřovacím ani zjednodušeném režimu
  • Volba "Nehlásit účtenky před" není v budoucím čase

Co je ověřovací režim

Ověřovací režim slouží pouze pro ověření, že tržba byla správně odeslána a systém Finanční správy vrací jen potvrzení, že vše bylo správně odesláno. Návratová hodnota neobsahuje FIK kód. FIK kód je pouze na účtenkách, které jsou zaevidovány v Ostrém režimu a podléhají evidenci tržeb.

Vytištěná účtenka neobsahuje FIK ale jen PKP a BKP

Účtenku se nepodařilo nahlásit v časovém limitu. Výchozí nastavení je 2s. Pokud během této doby nedojde odpověď od serveru finanční správy, vytisknete se pouze PKP a BKP. Doporučujeme nastavit v Nastavení – Elektronická evidence tržeb – Mezní doba odezvy až 10s a vyzkoušet vystavení účtenky znovu. Pokud toto řešení nepomůže, zkontrolujte stav připojení k Internetu.

V náhledu účtenky před tiskem se nezobrazuje FIK ani BKP

FIK, BKP a PKP kódy se zobrazují jen na vytištěné účtence, která je označena jako zaplacená. Nikoliv v náhledu účtenky před placením.