Skip to main content

Základní informace a nastavení EET

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Elektonická evidence tržeb byla ukončena k 1.1. 2023. Nové verze aplikace 2.16 a novější již nepo...

Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...

Získání ID provozovny pro nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idp...

Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nas...

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Z...

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...

Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

Tisk DIČ na účtence

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) popl...

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahr...