Info
Content

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – Pokladna – Formát čísla účtenky. Číslo účtenky používané v programu má tyto pravidla:

  1. Numerická hodnota čísla účtenky nesmí přesáhnout 2147483647
  2. Číslo účtenky může obsahovat pouze číslice
  3. Nesmí začínat na číslici nula (0) – počáteční nuly budou ignorovány

Nastavení formátu

Pro nastavení používáme následující formátování pomocí %05d. Toto znamená, že doplňované číslo bude mít 5 pozic a bude před nimi 0 na vyplnění.

Příklady formátu čísla účtenky s poř. číslem 306 bude vypadat následovně:

  • 2019%05d – výsledné číslo účtenky bude 201900306
  • 2019%04d – výsledné číslo účtenky bude 20190306
  • 2019%d – výsledné číslo účtenky bude 2019306
  • %04d2019 – výsledné číslo účtenky bude 3062019
  • %04d002019 – výsledné číslo účtenky bude 306002019
  • 11%04d2019 – výsledné číslo účtenky bude 1103062019

Pro nastavení na nový účetní rok dostačuje změnit pouze začátek formátu změnou na aktuální rok a případně pak pořadové číslo viz následující kapitola.

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 0. To provedete v Nastavení – Pokladna – Pořadové číslo účtenky

Zpět na začátek