Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK nabízí možnost v placených verzích KLASIK přepočtu na CZK a správného hlášení pomocí funkčních tlačítek.

  1. V Nastavení zapněte si funkce Funkční tlačítka
  2. Dále si povolte Alterntivní měny v Nastavení – Měny a konverze
  3. V prostředí KLASIK, podržte funkční tlačítkem dokud nevyskočí konfigurační okno
  4. Zvolte Alternativní měna a do políčka Hodnota/PLU/Text zadejte EUR

Pokud chcete jako primární měnu zadávat EUR bez nutnosti přepínat funkční klávesou, zvolíte v  Nastavení – Měny a konverze EUR jako primární měnu a CZK jako alternativní měnu. V tomto případě je nutné kurz uvádět formou koeficientu - např. 0.04 pro kurz 25 Kč/EUR (výpočet je 1 děleno kurzem Kč/EUR).

Následně je pokladna správně nastavena s podporou zadávání cen v cizích měnách