Info
Content

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdrojů. Aplikace KASA FIK je navíc přizpůsobena na běh v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci

  1. Otevřete aplikaci KASA FIK
  2. Tlačítkem zpět na spodní černé liště se postupně dostanete o krok zpět
  3. Klepejte na tlačítko zpět až do té doby, než se aplikace zcela uzavře

Jak restartovat zařízení ORANGE

  1. Zmáčkněte tlačítko POWER (z boku/vpravo nahoře)
  2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat zařízení ORANGE pokud nereaguje

  1. Podržte zapínací tlačítko 20s, zařízení se následně restartuje.
Zpět na začátek