1.169

  • Automatické mazání starých uzávěrek a souborů
  • Kontrola na expiraci certifikátu 60 dnů před skončením platnosti
  • Editor položek umožňuje měnit pořadí podle interního Drag/Drop ID

Revision #1
Created Sat, Oct 19, 2019 11:49 AM by Admin
Updated Sat, Oct 19, 2019 11:50 AM by Admin