Správa zaměstnanců


Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více lékařů pod jedním Zdravotnickým zařízením a jednoduše mezi lékaři přepínat.

Při instalaci aplikace je automaticky založen uživatel Admin, kterého nelze smazat. Uživatel Admin má maximální práva pro všechny operace se zařízením.

V ZAMĚSTNANCI si můžete zobrazit přehled všech zaměstnanců a přidat nové lékaře.

Každý lékař používá své nastavení, a podepisuje vystavení eReceptu svým kvalifikovaným certifikátem.

Přepínání uživatelů probíhá na hlavní obrazovce v horní části tlačítkem ZMĚNIT.


Revision #1
Created 14 December 2017 11:58:18
Updated 31 January 2018 08:03:00