Export kartotéky z programu Dr.Rex

Export z lékařského SW Dr.Rex

Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vyexportovat kartotéku pacientů do Excelu a je tedy možné data následně importovat do našeho zařízení s aplikací eRecept. Data je před importem potřeba upravit, aby vyhovovala formátu, který je eReceptem podporován (/web/znalosti/import-pacientu-aplikace-erecept-z-csv/). S tím Vám mohou pomoci naši servisní partneři.

Postup

  1. Přejdeme do Menu pomocí F10
  2. Pod nabídkou Práce s kartotekou zvolíme Vyhledávání, následně Vyhledávání pacientů v dokumentaci a zvolíme, že nechceme načíst poslední definici podmínek
  3. Poté zvolíme parametr, pomocí kterého vytvoříme podmínku pro vyhledávání, např. nejprve zvolíme jen muže a dáme Spustit vyhledávání a dáme Zobrazit sezam pacientů
  4. Poté přejdeme opět do Menu (F10) a zvolíme Vyhledávání, kde zvolíme Tisk posledního vyhledávání, kde se nám objeví v nabídce Export seznamu do excelu, zadáme cestu, název souboru a dáme Uložit a máme export pacientů mužskeho pohlaví, to samé pak uděláme pro ženy

Revision #1
Created 19 December 2017 11:37:58
Updated 31 January 2018 09:38:03