KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení Android.

Úvod

Elektronická preskripce obecně


Co je eRecept

eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 místného kódu, který je možno v aplikaci vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje kromě dalšího identifikaci pacienta a informace o léku, úhradě a dávkování. eRecept je povinná forma vystavení preskripce od 1.1.2018 s několika výjimkami.

Výhody eReceptu
Výjimky pro vystavovaní eReceptů

Informace platné k prosinci 2017

Novinky od 1. 1. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví ČR
Úvod

Technické požadavky


Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit některé minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Minimální požadavky
Doporučená konfigurace
Novější verze Android
Úvod

Jak nahlásit problém


Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít stránek https://www.kasafik.cz/servis nebo e-mailu podpora@kasafik.cz. Na stránce najdete aktuální kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy.

Úvod

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Následně  vyberete  ordinaci, kterou  vám aplikace  nabízí.  Takto se dostáváte do  hlavního  menu.

                                                                                    WUZMtQaUmjcxnlLl-Capture435.JPG

TIP:  Z  tiskárny  Vám  jde  pouze  bílý  papír?  Otočte  kotouček, tepelná  vrstva  termotisku  je na  opačné straně.

                                                                                    9cD8Zn4Be253ypWl-Captureaffaef.JPG

Veškerá data i přístupy do systému vystavování eReceptu jsou chráněna administrátorským pinem. Doporučujeme ihned po instalaci u lékaře změnit!

Dále je ještě veškerá kartotéka chráně šifrovacím klíčem, který zná pouze lékař a nikdo jiný. To znamená pokud svůj šifrovací klíč zapomene, není možné tento přístup jakýmkoliv způsobem obnovit.

                                                                                   pUqxdGpJsPUSPzp8-Capturezfff.JPG

 

Nastavení aplikace eReceptu

Nastavení aplikace eReceptu

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit


V základním nastavení je potřeba vyplnit

Dále pokračujete do záložky eRecept

Zde je potřeba nastavit
Nastavení aplikace eReceptu

Podrobný popis jednotlivých parametrů


Kvalifikovaný certifikát lékaře

Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační autorita, eIdentity) sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu /v podstatě elektronický podpis/. Certifikát je nutné mít vyexportovaný ve formátu PFX.

Komunikační certifikát zdravotnického zařízení

Tento certifikát a správu přístupu k Centrálnímu úložišti se uskutečňuje prostřednictvím (PEI) – portál externích  identit.  Žádost  o  přístupy naleznete  zde: https://www.epreskripce.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf

Jméno  lékaře

Jméno vystavujícího lékaře. Informace bude zaslána na CÚeR.

ID lékaře

ID lékaře ve tvaru GUID – xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

GUID naleznete v obálce, kterou jste dostali od SÚKL při registraci.

Kód odbornosti předepisujícího lékaře

Kód odbornosti, 3 znaky. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

                                  

Více odborností vázaných na IČP

Lékař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.

V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
6Z1:0000001,223:00001011

Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.

Nastavení aplikace eReceptu

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

Nastavení aplikace eReceptu

Certifikáty pro vystavování eReceptu


Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Certifikátem se podepisuje vystavení a změny eReceptu a zajišťují nezpochybnitelnost úkonu. Kvalifikovaný certifikát dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu vydávají v současné době tři certifikační autority (QCA):

Pro systém elektronické preskripce je využíván kvalifikovaný certifikát, někdy také nazývaný osobní kvalifikovaný certifikát. Naopak nesmí být používán systémový kvalifikovaný certifikát. Pokud je žadatel zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ.

K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná osobní návštěva certifikační autority. Alternativou bývá sjednání návštěvy pracovníka certifikační autority v místě působnosti žadatele.

Při elektronické komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) se používá kvalifikovaný certifikát při různých příležitostech.

V prvé řadě se jím podepisuje elektronicky podávaný formulář žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚeR) a na Portál pro externí identity (PEI).

Následně je používán při každém přístupu uživatele k CÚeR. Zpravidla bývá toto ověřování automatizované prostřednictvím SW uživatele (například lékaře při předepisování a lékárníka při výdeji léčiva). Pro účely využívání aplikace KASA FIK eRecept je nutné mít certifikát vyexportován do souboru ve formátu PFX spolu s klíčy.

V neposlední řadě slouží k e-mailové komunikaci s pracovníky odd. eReceptu při zpracování různých požadavků uživatelů. Typicky například při žádosti o odblokování účtu nebo při žádosti o vygenerování nových přístupových údajů.

Certifikát pro přístup do centrálního úložiště receptů

Vydává SÚKL pro potřeby identifikace pracoviště. Je nutné mít napřed kvalifikovaný certifikát, kterým se online vygeneruje žádost o přístup k portálu externích identit . Tento certifikát slouží pro zabezpečení přístupu k rozhraní centrálního úložiště eReceptů.

Platnost: 24 měsíců

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf 

Nahrání certifikátů do KASA FIK eRrecept:

 1. Stejně jako EET certifikát, využijte stránku www.kasafik.cz/servis pro nahrání certifikátu
 2. Na mobilním zařízení vyberete v Pomoc a nápověda – Nahrání certifkátu a spojíte prohlížeč se zařízením dle návodu
 3. Na počítači vyberete certifikáty a nahrajete do zařízení
Nastavení aplikace eReceptu

Nastavení certifikátů eRecept

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept.

Co budeme potřebovat

 

Pokud hledáte jak a kde certifikáty získat, zde je podrobný manuál.

Nastavení aplikace eReceptu

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

HUxlfWL34jqkjRLF-Screenshot-from-2017-11-14-19-10-11.png

Více odborností vázaných na IČP

 1. Lékař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.
 2. V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
  6Z1:0000001,223:00001011
 3. Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.

l7Hoy48FZ21izMpJ-Screenshot_1511447884-169x300.png

Ovládání aplikace eRecept

Ovládání aplikace eRecept

Postup pro vystavení eReceptu


Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodní PIN je 0000).


Upozornění: Při prvním spuštění následně program vyzve ke stažení aktuální databáze léků. Program Vás následně bude k aktualizaci číselníku vyzývat nejméně jednou měsíčně.


3R58ZsKLk2hiMxfn-1.JPG

A - Tlačítko vystavení eReceptu

B - Výběr pacienta

C - Předepsané léky

D - Upozornění pacienta SMS

E - Upozornění pacienta Emailem a zaslání průvodky

F - Přepínače pro Akutní péči a pro potřebu Rodiny

G - Nastavení platnosti eReceptu

H - Poznámka k výdeji eReceptu

J - Nastavení opakovaného výdeje

Výběr pacienta

Klepněte na pole Vyberte pacienta. V seznamu je přehled všech dostupných pacientů v kartotéce. Vybere pacienta nebo použijte vyhledávání.

Pokud pacient není v kartotéce, použijte tlačítko (+) vpravo dole a přidejte nového pacienta do kartotéky. Více o správě pacienta naleznete v návodu u Správy pacienta.

fJHGMuHoHYhCyQfb-2.JPG

 

Výběr HVLP léku

V obrazovce klepněte na Vybrat HVLP - na následující obrazovce je možné vyhledávat podle prvních písmen názvu a zúžit výběr. Aplikace nabídne nalezené léky podle hledaných kritérií. Některé přípravky jsou jen v jednom balení. Pokud je dostupný lék ve více baleních, Aplikace nabídne další možnosti pro výběr balení.

mNJAhT4L3W3AkUqX-3.JPG

Zadání informace o předepsaném léku HVLP

LCpKyFTrDd1XqETw-4.JPG

Na kartě léku je možné před jeho vložením na eRecept nastavit

Povinné údaje

Další volitelné údaje

Po zadání potřebných údajů provedete vložení HVLP léku na eRecept tlačítkem vpravo nahoře VLOŽIT.

Celou akci opakujete pro další (druhý) lék v případě potřeby. eRecept nemůže obsahovat více jak 2 léky.

Odeslání eReceptu

Po zadání všech potřebných údajů eReceptu je možné odeslat eRecept do CÚeR. Odeslání vyžaduje aktivní Internetové připojení. Bez připojení nelze založit eRecept.

 1. Klepněte na tlačítko VYSTAVIT - dojde k odeslání eReceptu. Tato akce trvá přibližně 2-6s podle kvality připojení. Následně se náhled eReceptu doplní o čárové kódy a ID Receptu.
 2. Následně můžete eRecept vytisknout nebo zvolit možnost bez tisku, došlo-li k odeslání eReceptu emailem/sms.

O58615N8u7kQMjy7-5.JPG

Změna eReceptu

eRecept lze libovolně měnit nebo zrušit pokud na něj nebyl proveden výdej lékárnou. Konkrétní eRecept lze dohledat následujícími způsoby:

 1. Z Historie vystavených eReceptů
 2. Z Historie vystavených eReceptů - vyhledáním podle kódu
 3. Z karty pacienta - Recepty
Ovládání aplikace eRecept

Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověřování zadaných údajů s číselníky a Registrem obyvatel.

Pro recepty hrazené částečně nebo plně pojišťovnou je navíc nutné uvést:

KASA FIK eRecept při odesílání eReceptu informuje o chybě, pokud zadané údaje nesouhlasí a je nutné je opravit.

Ovládání aplikace eRecept

Řešení chyb při vystavení eReceptu


Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vrací CÚeR jsou v formátu X000 - jedno písmeno následované 3 číslicemi. Při konzultaci s technickou podporou nebo s podporou SÚKL prosím uvádějte kód chyby. Zjednodušíte tak rychlost vyřízení požadavku. Často systém vypíše i kontext chyby a doporučení jak chybu řešit.

Chyba identifikace pacienta C018

eRecept provádí kontrolu identity pacienta v Registru obyvatel. Z toho důvodu se doporučuje zadat co nejvíce dostupných informací o pacientovi. Dojde-li k neztotožnění pacienta, systém nabídne možnost OPRAVIT a doplnit případně chybějící údaje. CÚeR pracuje v režimu, že pokud jsou vyplněny potřebné údaje a osoba nebyla nalezena v registru, povolí vystavení eReceptu. Ale je nutné, aby byla zadána adresa osoby/pacienta.

f6dShiJlFyF5nCP1-6.JPG

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda A

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda B

Ovládání aplikace eRecept

Historie vystavených eReceptů


Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je přístupná i bez připojení k Internetu.

Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici HISTORIE. Zobrazí se chronologicky seznam odeslaných eReceptů.

Následně lze nevystavený eRecept lékárnou ZMĚNIT nebo ZRUŠIT. Vystavený recept tlačítkem OPAKOVAT vytvoří novou šablonu eReceptu.

MroTMZsSWxmY5oLO-7.JPG

Ovládání aplikace eRecept

Správa zaměstnanců


Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více lékařů pod jedním Zdravotnickým zařízením a jednoduše mezi lékaři přepínat.

Při instalaci aplikace je automaticky založen uživatel Admin, kterého nelze smazat. Uživatel Admin má maximální práva pro všechny operace se zařízením.

V ZAMĚSTNANCI si můžete zobrazit přehled všech zaměstnanců a přidat nové lékaře.

Každý lékař používá své nastavení, a podepisuje vystavení eReceptu svým kvalifikovaným certifikátem.

Přepínání uživatelů probíhá na hlavní obrazovce v horní části tlačítkem ZMĚNIT.

Ovládání aplikace eRecept

Správa kartotéky - pacienti

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď je tedy zadáno Jméno, Příjmení, Datum narození a Číslo OP nebo pasu, pokud ne je číslo dokladu nahrazeno adresou pacienta. (Pozn. Adresa nemusí být skutečnou pacientovu adresou, z důvodu časového tlaku SÚKL povoluje vydání receptu na jakoukoli adresu.) V případě úhrady léku pojišťovnou musí být zadáno i číslo pojištěnce (RČ) a kód pojišťovny. Veškerou změnu údajů nebo i prvotní vytvoření je třeba uložit, jinak nebudou změny propsány. (Pozn. Pokud chci recept odeslat i emailem, je nutné zadat emailovou adresu pacienta).

Ovládání aplikace eRecept

Aktualizace číselníků

 

Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro správnou funkce je nutné provádět pravidelné aktualizace.

Info: Velikost aktualizace je přibližně 8-10MB. Doporučujeme stahovat na kvalitním připojení např. WiFi

Ovládání aplikace eRecept

Záloha dat


Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelných intervalech.

Jak provést zálohu:

V Nastavení - Expertní Nastavení - Záloha dat označte data, která chcete zálohovat. Doporučujeme provést zálohu databáze i nastavení a odeslání odkazů na email. Následně na PC si můžete stáhnout záložní soubory.

Ovládání aplikace eRecept

Nabídka pomoc a nápověda


Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kontaktovat. Na spodní části obrazovky naleznete údaje o Vašem zařízení, účtu a licenci.

Slouží k přístupu do zákaznického portálu aplikace. Můžete zde nalézt nápovědu k aplikaci, užitečné dokumenty a nejčastěji kladené otázky, díky kterým můžete drobné problémy vyřešit bez toho, aniž byste nás museli kontaktovat.

Pokud máte nějaký problém, s kterým si sami nevíte rady, nebo jste objevili chybu v aplikaci, neváhejte nás kontaktovat.

K vytvoření požadavku slouží tlačítko Zaslat dotaz. Zadejte e-mail, na který Vám můžeme odpověď. Dále zadejte název ticketu, který nejlépe vystihuje Váš problém, a poté problém detailně popište. Po odeslání požadavku lze stav sledovat v sekci Moje tickety.

D7SqSd8fVHeq99XL-8.JPG

Slouží k aktivaci licence například při používání zkušební verze. Po zadání licenčního kódu je nutné souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

D7SqSd8fVHeq99XL-8.JPG

Umožňuje přístup do vzdálené správy zařízení. Otevřete jej kliknutím na ikonu s názvem Otevřít Vzdálenou správu.

Zde máte možnost získat přehled o aktuálním stavu všech zařízení, měnit položky a nastavení. Data jsou následně přenesena do koncových zařízení.

Návod ke Vzdálené správě naleznete na stránkách podpory v sekci Dokumenty.

Vzdálená pomoc prostřednictvím aplikace TeamViewer. Po vybrání této volby budete přesměrování do obchodu Google Play, kde nainstalujte aplikaci TeamViewer QuickSupport kliknutím na tlačítko INSTALOVAT. Přijměte požadovaná oprávnění aplikace, která se poté sama nainstaluje.

Otevřete TeamViewer kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT. Pracovníkovi uživatelské podpory poté nahlásíte Vaše ID a on s Vámi vyřeší daný problém.

 

Ovládání aplikace eRecept

Jak vystavit eRecept pro cizince **

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle vyjádření SÚKL probíhá i nadále v papírové formě.

Ovládání aplikace eRecept

Vystavení eReceptu zahraničním osobám

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců: 

Tyto osoby veškeré eRecepty hradí v plné výši. To znamená,že je vždy nutné zadat úhradu eReceptu pacientem

Ovládání aplikace eRecept

Povolené vycházky

Vycházky je možné nastavit v časech od 7 - 16h s tím, že nesmí součet překročit 6h. Pokud lékař potřebuje vystavit vycházky mimo výchozí rozsah, je nutné zažádat na ČSSZ o změnu formulářem.


Při zadávaní je možné zadat časy ve formátu 7.00 nebo 7:00 neno 700.

 

Screenshot_1639468932.png

Pokročilá údržba

Pokročilá údržba

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. Ty lze vyexportovat z programů jako je Excel, Libre Office, Open Office i Google Spreadsheets.

Vzor sloupců

Jméno,Příjmení,RČ,Pojišťovna,Číslo pojištěnce,Pohlaví,Město,PSČ,Email,Číslo dokladu,Telefon,Ulice,Číslo orientační,Číslo evidenční,Číslo popisné,Okres,Část obce,Štítky,Interní kód
František,Novák,810101/0101,211,888888888,M,Brno,63700,jozef@kasafik.cz,,6070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,"import,nový",2010001
Hana,Štrusová,810101/0101,111,888888888,Z,Brno,637 00,pepa@kasafik.cz,,4206070101,Otakara Ševčíka,32a,12,99,Brno-město,Jundrov,import,
Jiří,Hořejší,780705/1021,111,7807051021,M,Brno,40721,,,,Děčínská,,,137,Brno-město,Dolní Kamenice,import,test

Povinné sloupce

Formát

Aplikace eRecept je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8, jinak může vzniknout problém s diakritikou. Obrázky níže ukazují kroky, jak excelovou tabulku uložit do formátu CSV s kódování UTF8 v programu Libre Office, který lze stáhnout zdarma.

Jak nahrát CSV soubor

 1. Použijte stránku www.kasafik.cz/servis
 2. V aplikaci zvolte Pomoc a nápověda – Nahrát soubory.
 3. Spojte zařízení online a následně vyberte CSV soubor na svém počítači
 4. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin automaticky otevře obrazovku pro potvrzení importu
 5. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky
 6. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import v aplikaci

Aktualizace dat

CSV soubor lze použít i k aktualizaci již vložených dat. Je nutné použít stejné rodné číslo nebo číslo pojištěnce. Pokud není nalezeno, bude nový pacient vložen. Jinak jeho údaje budou aktualizovány – doplněny.

AxPG4UsD5RJEVTNb-Screenshot-from-2017-09-24-23-20-15.png

Funkce vyžaduje aplikace eRecept verze 1.138 nebo novější

Pokročilá údržba

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA FIK eRecept. Můžete tak vyexportovat kartotéku a jednoduše nahrát do systému KASA FIK. Prosím kontaktuje naše servisní partnery pro více informací.

Jak provést export z PC Doktor CGM

 1. V kartotéce, pravým tlačítkem vyvolejte kontextovou nabídku
 2. Volba „Výběry“, Vybrat všechny řádky
 3. Nasledně zvolte Tisk
 4. V novém okně, zvolte Export do Souboru, a Excel

Následně se vyexportuje soubor, který lze naimportovat pomocí našeho návodu Import pacientů do aplikace eRecept z CSV.

ncVo2prYcVm0mlmV-export-cgm-pcdoktor-kartoteka-pacient-3.png

 

Pokročilá údržba

Export kartotéky z programu Dr.Rex

Export z lékařského SW Dr.Rex

Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vyexportovat kartotéku pacientů do Excelu a je tedy možné data následně importovat do našeho zařízení s aplikací eRecept. Data je před importem potřeba upravit, aby vyhovovala formátu, který je eReceptem podporován (/web/znalosti/import-pacientu-aplikace-erecept-z-csv/). S tím Vám mohou pomoci naši servisní partneři.

Postup

 1. Přejdeme do Menu pomocí F10
 2. Pod nabídkou Práce s kartotekou zvolíme Vyhledávání, následně Vyhledávání pacientů v dokumentaci a zvolíme, že nechceme načíst poslední definici podmínek
 3. Poté zvolíme parametr, pomocí kterého vytvoříme podmínku pro vyhledávání, např. nejprve zvolíme jen muže a dáme Spustit vyhledávání a dáme Zobrazit sezam pacientů
 4. Poté přejdeme opět do Menu (F10) a zvolíme Vyhledávání, kde zvolíme Tisk posledního vyhledávání, kde se nám objeví v nabídce Export seznamu do excelu, zadáme cestu, název souboru a dáme Uložit a máme export pacientů mužskeho pohlaví, to samé pak uděláme pro ženy
Pokročilá údržba

Avízo eReceptu – pro vývojáře

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functionality eRecept neposkytují.

Jak funguje Avízo eReceptu

Program odešle předvyplňená data přes API rozhraní přímo do zařízení. Takto předvyplněný eRecept najdete v aplikaci KASA FIK eRecept a jedním klikem můžete dokončit autorizaci, podepsání a odeslání na CÚeR. Data jsou předávána ve formátu JSON.

Co budete potřebovat

 1. ID Zařízení – naleznete v Aplikaci – Pomoc a nápověda – ID Zařízení
 2. Autorizační token Authorization pro identifikaci klienta – získáte v Backoffice – Nastavení
 3. Schopnost komunikovat a zaslat JSON data přes SSL (https) – například curl
 4. Adresu kam zaslat eRecept: https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/XXXXXX – XXXXX bude nahrazeno za ID Zařízení

Příklad odeslání Avíza eRecept.

curl -k -X POST --data-binary "@soubor.json" -H "Authorization: AUTHHEADER" -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/IDZARIZENI

Poznámka je kódování

Data je nutné odeslat v UTF8 (preferováno) nebo Windows CP 1250. Pokud je Windows kódování použito, je nutné toto označit v JSON formátu, aby mohlo dojít ke konverzi na straně serveru.

Vzor vstupního JSON souboru

 

{
  "id":"unikatni-id-request",
  "codepage": "windows-1250"
  "pacient":{
   "jmeno":"Franta",
   "prijmeni":"Novák",
   "date_narozeni":"31/12/1978",
   "cislo_pojistovny":211,
   "cislo_pojistence":"111111111",
   "rodne_cislo":"1111111/1111",
   "adresa":{

   }
  },
  "predepisujici": {
    "id_lekar": "AAAAA-AAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA",
    "odbornost": "AAA",
    "icp": "00000001"
  },
  "plp": [{
    "typ": "HVLPREG",
    "kod": "012345",
    "mnozstvi": 1,
    "navod": "0-0-1",
    "uhrada": "PACIENT",
    "nezamenovat": false,
    "prekroceni_davkovani": false
  }],
  "opakovani": 1,
  "akutni": true,
  "rodina": false,
  "poznamka": "Nejaka poznamka",
  "date_platnost": "31/12/2019"
}

Server vrátí odpověď:

{"status":"OK", "id": "unikatni-id-request"}
Pokročilá údržba

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifikáty vydané autoritou cacert.org – jedná se o otevřenou autoritu, která vydává certifikáty online, zdarma a okamžitě. Cílem je zpřístupnit testování na rozhraní SÚKL a bez použití kvalifikovaných certifikátů. Takovéto certifikáty nelze použít k vystavení eReceptů v produkčním prostředí.

Jak postupovat

pThEkntv1HOU6ths-Screenshot-from-2017-10-11-23-21-52-188x300.png

pThEkntv1HOU6ths-Screenshot-from-2017-10-11-23-21-52-188x300.png

Pro specialisty: Linux příkazy v případě, že generujete CSR a certifikáty s OPENSSL

# Vygeneruje CSR
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out itkasafik_cz.csr -keyout itkasafik_cz.key -subj "/C=CZ/ST=/L=Brno/O=KASA FIK s.r.o./CN=it@kasafik.cz"
# Vytvori PFX (.p12)
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey itkasafik_cz.key -in /home/vlad/Downloads/it@kasafik.cz.crt -certfile it@kasafik.cz.crt
Pokročilá údržba

Zpracování souborů od pojišťoven s pacienty pro import


Krok 1 - Import souborů do Libre Office

Soubory s pacienty jsou obvykle pojišťovnami poskytovány ve formě souborů, které v prvním kroku naimportujeme do programu Libre Office. Postupujeme dle následujících obrázků.

Krok 2 - zpracování číselného kódu

Po naimportování souboru do tabulkového procesoru si vytvoříme 2 nové sloupečky pro Číslo pojištěnce a Číslo pojišťovny. Číslo pojištěnce z kódu získáme použitím následující funkce: =IF(LEN(A2)=21,LEFT(A2,10),LEFT(A2,9)) kde A2 nahradíme písmenem sloupce a číslem řádku buňky, ve které se nachází první kód. Následně klikneme do pravého spodního rohu buňky s funkcí a roztáhneme dolů přes celý sloupec podél všech buněk s kódem.

Číslo pojišťovny získáme podobně a to funkcí =RIGHT(A2,3) Opět A2 reprezentuje buňku, ve které se nachází začátek sloupce s kódy. Poté opět buňku s funkcí roztáhneme do zbytku sloupce.

Následně již sloupec s kódy není potřeba a můžeme ho kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupců (tam kde jsou označeny písmeny) a zvolením odstranit sloupec. To stejné provedeme s jinými sloupci, které nejsou pro eRecept potřeba.

Krok 3 - uložení souboru kartotéky

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Učinímě tak následujícím postupem.

Po uložení souboru pokračujeme dle pokynů na následující adrese: http://manual.kasafik.cz/books/kasa-fik-erecept/page/import-pacient%C5%AF-do-aplikace-erecept-z-csv

Export osobního podpisového certifikátu lékaře do správného formátu (.pfx)

Pro vystavování elektronických receptů je nutné, aby měl lékař, krom certifikátu vydaného SUKLem, i tzv. kvalifikovaný certifikát vydávaný certifikačními autoritami (více o certifikátech pro eRecept zde).  Pro účely využívání aplikace KASA FIK eRecept je nutné mít certifikát vyexportován do souboru ve formátu PFX spolu s klíčy. Tento export probíhá na počítači, na kterém je certifikát lékaře nainstalován. Jednotlivé kroky exportu můžete nalézt v tomto návodu.

Následné nahrání certifikátu do KASA FIK eRrecept:

 1. Využijte stránku www.kasafik.cz/servis pro nahrání certifikátu
 2. Na zařízení vyberete v Pomoc a nápověda – Nahrání certifkátu a spojíte prohlížeč se zařízením dle návodu
 3. Na počítači vyberete certifikáty a nahrajete do zařízení
 4. V aplikaci eRecept následně jděte do Nastavení - eRecept - Nastavení lékaře a zkontrolujte, zda pod nápisem "Kvalifikovaný certifikát" je název jeho souboru (xxxxxxxx.pfx). Pokud ne, klikněte na nápis, následně "Ze souboru" a ze složky "Download" vyberte soubor a zadejte heslo nastavené při jeho exportu.

 

eNeschopenka

eNeschopenka

Nastavení eNeschopenky

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování eReceptů.

Vyžaduje upgrade na Neschopenka 2020, který si můžete zakoupit v našem eshopu. Aplikace musí být verze 1.174 nebo novější.

Aktivace licence

Licenci aktivujete zadáním licenčního kódu v Pomoc a nápověda - Aktivace Licence - po zadání kódu se zpřístupní možnost vystavovat eNeschopenky.

IČPE

PZS budou k systému eNeschopenky ČSSZ zavedeni převzetím údajů z registru ÚZIS a vytvořením záznamu v evidenci poskytovatelů zdravotních služeb ČSSZ. Při registraci bude každému PZS automaticky vytvořeno 1 hlavní IČPE.

Používání jednoho hlavního IČPE je vhodné typicky v případech:

Používání více IČPE je vhodné typicky v případech:

eNeschopenka

Vystavení eNeschopenky

Na hlavní obrazovce aplikace eRecept zvolte tlačítko eNeschopenka. Následně se otevře obrazkovka se všemi vstupy nutnými pro založení eNeschopenky.

Kroky

 1. Vyberte pacianta - klapnutím na tlačítko VYBRAT PACIENTA
 2. Po vybrání pacienta systém automaticky načte zaměstnavatele ze systému ČSSZ
 3. Pokud lékař určí, vložte Povolené vycházky
 4. Vpravo nahoře klepněte na tlačítko VYSTAVIT

screenshot_1575995765.png

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Formulář pro pacienta, který je potřeba vyplnit k eNechopence naleznete zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/RDPN_2.pdf/7aeb9337-a666-dfaa-eeac-9eac7fe31bad

Další možnosti eNeschopenky

Po klepnutí na tlačítko Další možnosti se Vám zobrazí dodatečné možnosti, jak nakládat s eNeschopenkou.

screenshot_1575994250.png

Karanténa

Dle metodiky ČSSZ je nutné zadat do profese slovo Karanténa.

eNeschopenka

Získání přístupu do eNeschopenky